Method: changes.getStartPageToken

Pobiera początkową wartość pageToken do wyświetlania listy przyszłych zmian.

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/changes/startPageToken

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
driveId

string

Identyfikator dysku współdzielonego, dla którego będzie zwracany token pageToken do wyświetlania przyszłych zmian z tego dysku współdzielonego.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja, której dotyczy prośba, obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: użyj atrybutu supportsAllDrives.

teamDriveId
(deprecated)

string

Wycofane: użyj atrybutu driveId.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "startPageToken": string,
 "kind": string
}
Pola
startPageToken

string

Token strony startowej do wyświetlania listy zmian.

kind

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "drive#startPageToken".

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.