Ortak Drive desteğini uygulama

Ortak Drive'lar, Drive'ım bölümündeki farklı kuruluş, paylaşım ve sahiplik modellerini izler. Uygulamanız ortak Drive'larda dosya oluşturup yönetecekse uygulamanızda ortak Drive desteğini kullanmanız gerekir. Uygulamanızın karmaşıklığı, uygulamanızın işlevselliğine bağlıdır.

Başlamak için, uygulamanız aşağıda listelenen işlemleri gerçekleştirdiğinde isteklerinize supportsAllDrives=true sorgu parametresini eklemeniz gerekir:

Drive API'sı v3

 • files.get
 • files.list
 • files.create
 • files.update
 • files.copy
 • files.delete
 • changes.list
 • changes.getStartPageToken
 • permissions.list
 • permissions.get
 • permissions.create
 • permissions.update
 • permissions.delete

Drive API'sı v2

 • files.get
 • files.list
 • files.insert
 • files.update
 • files.patch
 • files.copy
 • files.trash
 • files.untrash
 • files.delete
 • files.touch
 • children.insert
 • parents.insert
 • changes.list
 • changes.getStartPageToken
 • changes.get
 • permissions.list
 • permissions.get
 • permissions.insert
 • permissions.update
 • permissions.patch
 • permissions.delete

supportsAllDrives=true parametresi, Google Drive'a uygulamanızın ortak Drive'lardaki dosyaları işleyecek şekilde tasarlandığını bildirir.

İzinleri okuyan veya değiştiren, değişiklikleri izleyen ya da birden fazla şirkette arama yapılması gereken uygulamalar için ek ortak Drive işlevleri gerekir. Bu belgenin geri kalanında, bu görevleri gerçekleştirmek için gereken ek değişiklikler vurgulanmaktadır.

Ortak Drive'da içerik arama

Ortak Drive'ları aramak için files.list yöntemini kullanın. Bu bölümde, files.list yöntemindeki ortak Drive'a özel alanlar ele alınmaktadır. Ortak Drive'ı aramak için Dosya ve klasör arama başlıklı makaleyi inceleyin.

files.list yöntemi, ortak Drive'a özel aşağıdaki alanları ve sorgu modlarını içerir:

 • driveId — Aranacak ortak Drive'ın kimliği.
 • includeItemsFromAllDrives: Ortak Drive öğelerinin sonuçlara dahil edilip edilmeyeceği. Mevcut değilse veya false değerine ayarlanırsa ortak Drive öğeleri döndürülmez.

 • corpora: Sorgunun geçerli olduğu öğelerin gövdeleri (dosyalar/belgeler). Desteklenen gövdeler: user, domain, drive ve allDrives. Verimlilik için allDrives ile user veya drive arasında seçim yapın.

 • supportsAllDrives: İstekte bulunan uygulamanın hem Drive'larım hem de ortak Drive'ları destekleyip desteklemediği. Politika, yanlışsa ortak Drive öğeleri yanıta dahil edilmez.

Aşağıdaki sorgu modları ortak Drive'lara özeldir:

includeItemsFromAllDrives corpora Sorgu Açıklaması
true user Ortak Drive ve Drive'ım dosyaları da dahil olmak üzere kullanıcının eriştiği dosyaları sorgular.
true drive Belirtilen ortak Drive'daki tüm öğeleri sorgular. DriveId istekte belirtilmelidir.
true allDrives Kullanıcının eriştiği dosyaları ve üyesi olduğu tüm ortak Drive'ları sorgular. Yanıtın, bazı şirketlerin bu istek için aranmadığını belirten incompleteSearch : true ifadesini içerebileceğini unutmayın.
true domain Ortak Drive ve Drive'ım dosyaları dahil olmak üzere alanla paylaşılan dosyaları sorgular.

Bir ortak drive'daki değişiklikleri izleme

Bir ortak Drive'daki değişiklikleri izlemek için changes.list yöntemini kullanın. Bu bölümde, changes.list yöntemindeki ortak Drive'a özel alanlar ele alınmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar ve ortak Drive'lar için değişiklikleri izleme başlıklı makaleye bakın. changes.list yöntemi, ortak Drive'a özel aşağıdaki alanları ve sorgu modlarını içerir:

 • driveId: Değişikliklerin döndürüldüğü ortak Drive. Belirtilmişse değişiklik kimlikleri, kullanıcıya gösterilen dosyalarda yapılan değişiklikleri değil, ortak Drive'daki değişiklikleri belirtir. Belirli bir ortak Drive değişikliğini belirtmek için hem ortak Drive kimliğinin hem de değişiklik kimliğinin tanımlayıcı olarak kullanılması gerekir.
 • supportsAllDrives: İstekte bulunan uygulamanın ortak sürücüleri destekleyip desteklemediği. Yanlış değerine ayarlanırsa hem ortak Drive'lar hem de ortak Drive'daki dosyalar dahil olmak üzere ortak Drive öğeleri döndürülmez.
 • includeItemsFromAllDrives: Ortak Drive dosyalarının veya değişikliklerin, değişiklik listesine eklenip eklenmeyeceğini belirtir.

Aşağıdaki sorgu modları ortak Drive'lara özeldir:

includeItemsFromAllDrives driveId Sorgu Açıklaması
true Hayır Bu değişiklikler, kullanıcının eriştiği ortak Drive'ların içindeki veya dışındaki dosyalarda yapılan değişiklikleri ve kullanıcının üyesi olduğu ortak Drive'larda yapılan değişiklikleri yansıtır.
true Evet Değişiklikler, belirtilen ortak Drive'da ve bu ortak Drive'daki öğelerde yapılan değişiklikleri yansıtır.

Değişiklik günlüğü davranışı hakkında daha fazla bilgi için Değişiklik Günlükleri'ne bakın.

Drive kullanıcı arayüzünde ortak Drive desteğini etkinleştir

Drive kullanıcı arayüzünü kullanarak ortak Drive içeriğine erişmek için Google API Konsolu'ndaki "Ortak Drive desteği" seçeneğini işaretlediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için Drive kullanıcı arayüzü entegrasyonu yapılandırma başlıklı makaleye göz atın.

Ortak Drive'larda dosya seçiciyi kullanma

Dosya seçici, ortak Drive'larda öğe seçmeyi destekler. Ortak Drive'lar desteğini etkinleştirme ve dosya seçiciye ortak Drive görünümü eklemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için Google Picker API'yi inceleyin.

Sonraki adımlar

Ortak Drive oluşturma ve ortak Drive izinlerini yönetme hakkında yardım almak için Ortak Drive'ları yönetme sayfasına gidin.