SiteSearchFilter

"siteSearch" sitelerinin aramaya dahil edilip edilmeyeceğini veya aramadan hariç tutulup tutulmayacağını.

Sıralamalar
siteSearchFilterUndefined Filtre modu belirtilmedi.
e Listelenen sitelerden sonuçları hariç tutun.
i Yalnızca listelenen sitelerdeki sonuçları dahil et.