Safe

Güvenli Arama'nın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol eder.

Sıralamalar
safeUndefined Güvenli Arama modu belirtilmedi. (Motor yapılandırmasına geri döner.)
active Güvenli Arama'yı açın.
high

Kullanımdan kaldırıldı, "etkin"e eşdeğer.

medium

Kullanımdan kaldırıldı, "etkin"e eşdeğer.

off Güvenli Arama'yı kapatın.