ImgType

Sonuçlar için görüntü türünü belirtir.

Sıralamalar
imgTypeUndefined Resim türü belirtilmedi.
clipart Yalnızca küçük resim tarzı resimler.
face Yalnızca yüz görüntüleri.
lineart Yalnızca çizgi sanatı resimler.
stock Yalnızca stok resimler.
photo Yalnızca fotoğraf resimleri.
animated Yalnızca animasyonlu resimler.