ImgSize

Görsel sonuçlarının boyutunu belirtir.

Sıralamalar
imgSizeUndefined Resim boyutu belirtilmedi.
HUGE Yalnızca mümkün olan en büyük resimler.
ICON Yalnızca çok küçük simge boyutunda resimler.
LARGE Yalnızca büyük resimler.
MEDIUM Yalnızca orta boy resimler.
SMALL Yalnızca küçük resimler.
XLARGE Yalnızca çok büyük resimler.
XXLARGE Yalnızca çok büyük resimler.