REST Resource: courses.students

Zasób: Student

Uczeń na zajęciach.

Zapis JSON
{
 "courseId": string,
 "userId": string,
 "profile": {
  object (UserProfile)
 },
 "studentWorkFolder": {
  object (DriveFolder)
 }
}
Pola
courseId

string

Identyfikator zajęć.

Tylko do odczytu.

userId

string

Identyfikator użytkownika.

Jeśli określisz go jako parametr żądania, identyfikator ten może być jedną z tych wartości:

 • identyfikator numeryczny użytkownika
 • adres e-mail użytkownika.
 • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie
profile

object (UserProfile)

Globalne informacje o uczniu.

Tylko do odczytu.

studentWorkFolder

object (DriveFolder)

Informacje o folderze na Dysku przeznaczonym do pracy tego ucznia na tych zajęciach. Widoczne tylko dla uczniów i administratorów domeny.

Tylko do odczytu.

Metody

create

Dodaje użytkownika jako ucznia na zajęciach.

delete

usuwa ucznia z zajęć.

get

Zwraca ucznia biorącego udział w zajęciach.

list

Zwraca listę uczniów biorących udział w zajęciach, do których osoba wysyłająca prośbę może wyświetlać.