Method: courses.students.get

Zwraca ucznia biorącego udział w zajęciach.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do wyświetlania uczniów biorących udział w tych zajęciach lub występuje błędy dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli żaden uczeń tych zajęć nie ma żądanego identyfikatora lub kurs nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students/{userId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

userId

string

Identyfikator ucznia, który ma zostać zwrócony. Może on mieć jeden z tych identyfikatorów:

  • identyfikator numeryczny użytkownika
  • adres e-mail użytkownika.
  • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Student.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.