Method: courses.students.delete

usuwa ucznia z zajęć.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do usunięcia uczniów z tych zajęć lub z powodu błędów dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli żaden uczeń tych zajęć nie ma żądanego identyfikatora lub kurs nie istnieje.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students/{userId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

userId

string

Identyfikator ucznia, którego chcesz usunąć. Może on mieć jeden z tych identyfikatorów:

  • identyfikator numeryczny użytkownika
  • adres e-mail użytkownika.
  • literał ciągu znaków "me" wskazujący użytkownika wysyłającego żądanie

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.