คำแนะนำสำหรับ EMM ที่มีอยู่

EMM ที่ใช้ Google Play EMM API อยู่แล้วสามารถใช้ Android Management API เพื่อรองรับชุดโซลูชันต่อไปนี้

Android Management API คือ API ในตัว คุณจึงไม่ต้องสร้าง Device Policy Controller (DPC) ของคุณเอง อุปกรณ์ที่มีการจัดการจะใช้ Android Device Policy เพื่อบังคับใช้นโยบายการจัดการแอปและอุปกรณ์ที่ส่งผ่าน API แทน

ภาพรวมของวิธีการตรวจสอบสิทธิ์

คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปนี้สำหรับการเรียกใช้ Android Management API และ Google Play EMM API

 • บัญชีบริการที่กำหนดค่าโดยใช้ Cloud IAM (แนะนำ) วิธีเดียวกับพาร์ทเนอร์รายใหม่

 • การสร้าง ESA แบบเป็นโปรแกรมตามแนวทางแบบเดิม

คุณเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมได้ทุกเมื่อ และสามารถใช้ทั้ง 2 วิธีพร้อมกันได้

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ให้คุณเรียกใช้ API ด้วยบัญชีบริการที่ไม่ซ้ำกันซึ่งลงทะเบียนกับโปรเจ็กต์ Cloud โดยใช้ Cloud IAM

ข้อดี

 • คุณสร้างการเชื่อมโยงองค์กรได้โดยใช้ API ตัวใดตัวหนึ่งจาก 2 ตัว
 • คุณสามารถตรวจสอบและปรับโควต้า API (สำหรับ API ทั้งสอง)

ข้อจำกัด

 • วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับการทำให้ใช้งานได้ภายในองค์กร เนื่องจากบัญชีบริการสำหรับ EMM ไม่ซ้ำกัน
 • การแจ้งเตือน Play EMM API จะใช้ไม่ได้ด้วยวิธีนี้ (พาร์ทเนอร์ EMM บางรายจะใช้การแจ้งเตือน)

ตั้งค่า

หากต้องการใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์และบัญชีบริการ ดังนี้

 1. ตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ ดังนี้

  1. เลือกหรือสร้างโปรเจ็กต์

   ไปที่หน้าโปรเจ็กต์

  2. ลงชื่อเข้าใช้ชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise คุณต้องเป็น EMM ที่ลงทะเบียนจึงจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

  3. เปิดแบบฟอร์มการแก้ไขผลิตภัณฑ์ EMM

  4. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลประจำตัว DPC ที่เชื่อมโยงและรหัสโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

  5. ส่งแบบฟอร์มและรอการยืนยันจาก Google ว่าได้ลงทะเบียนโปรเจ็กต์แล้ว

 2. ทำตามวิธีการสร้างบัญชีบริการ คุณเปลี่ยนบัญชีบริการได้ทุกเมื่อตราบใดที่บัญชีดังกล่าวมีบทบาทผู้ใช้การจัดการ Android ในโปรเจ็กต์ Cloud ที่กำหนดค่าผ่านชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise

สร้างการเชื่อมโยงองค์กร

หากต้องการสร้างการเชื่อมโยงองค์กรเมื่อใช้บัญชีบริการที่กำหนดค่าด้วย Cloud IAM คุณจะใช้ Android Management API หรือ Google Play EMM API ก็ได้ ดังนี้

 • หากใช้ Android Management API ให้เรียกใช้ enterprises.create และระบุโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่กำหนดค่าก่อนหน้านี้

 • หากใช้ Google Play EMM API ให้ใช้ MSA (ซึ่งอาจเป็นบัญชีบริการเดียวกับที่กำหนดค่าไว้ด้านบน) ในการเรียกใช้ enterprises.generateSignupUrl และ enterprises.completeSignup

โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงองค์กรที่สร้างขึ้นโดยใช้ Android Management API จะไม่สามารถจัดการโดยใช้ ESA ที่สร้างขึ้นแบบเป็นโปรแกรม และควรจัดการโดยใช้บัญชีบริการที่กำหนดค่าด้วย Cloud IAM เสมอ การจัดการการเชื่อมโยงองค์กรที่สร้างขึ้นด้วย Google Play EMM API สามารถจัดการได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใดก็ได้

ใช้ ESA ที่สร้างด้วยโปรแกรม

ข้อจำกัด

 • คุณจะตรวจสอบและปรับโควต้า API ไม่ได้

ตั้งค่า

หากต้องการใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ โดยทำดังนี้

 1. เลือกหรือสร้างโปรเจ็กต์

  ไปที่หน้าโปรเจ็กต์

 2. ลงชื่อเข้าใช้ชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise คุณต้องเป็น EMM ที่ลงทะเบียนจึงจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

 3. เปิดแบบฟอร์มการแก้ไขผลิตภัณฑ์ EMM

 4. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลระบุตัวตน DPC ที่เชื่อมโยงและรหัสโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 5. ส่งแบบฟอร์มและรอการยืนยันจาก Google ว่าได้ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ของคุณแล้ว

ใช้โปรเจ็กต์ Cloud นี้เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือน Pub/Sub

สร้างการเชื่อมโยงองค์กร

หากต้องการสร้างการเชื่อมโยงองค์กรเมื่อใช้ ESA ที่สร้างขึ้นแบบเป็นโปรแกรม คุณต้องใช้ Google Play EMM API

โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงองค์กรที่สร้างขึ้นโดยใช้ Android Management API จะไม่สามารถจัดการด้วย ESA ที่สร้างขึ้นแบบเป็นโปรแกรมได้

ย้ายข้อมูลจาก ESA ที่สร้างแบบเป็นโปรแกรมไปยัง Cloud IAM

หากต้องการย้ายข้อมูลจากการใช้ ESA ที่สร้างขึ้นแบบเป็นโปรแกรมไปเป็นการใช้บัญชีบริการที่กำหนดค่าโดยใช้ Cloud IAM ให้ดำเนินการต่อตามลำดับต่อไปนี้

 1. ทำตามวิธีการเพื่อสร้างและตั้งค่าบัญชีบริการ หรือคุณอาจใช้ MSA ที่มีอยู่ซ้ำแทนการสร้างบัญชีบริการใหม่ก็ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณได้ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ Cloud ในชุมชนและมอบบทบาทผู้ใช้การจัดการ Android ให้กับ MSA แล้ว

 2. ใช้บัญชีบริการใหม่นี้เพื่อเรียกใช้ Play EMM API แทน ESA ที่สร้างขึ้นแบบเป็นโปรแกรม

 3. หยุดสร้าง ESA แบบเป็นโปรแกรมสำหรับการเชื่อมโยงใหม่ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรเรียกใช้เมธอด enterprises.getServiceAccount และ enterprises.setAccount ของ Google Play EMM API อีกต่อไป