Admin SDK: Contact Delegation API

เมื่อใช้ Contact Delegation API ผู้ดูแลระบบจะจัดการสิทธิ์การมอบสิทธิ์รายชื่อติดต่อให้กับผู้ใช้ได้ สิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงเพื่อจัดการรายชื่อติดต่อแก่ผู้ใช้รายอื่นได้

บริการ: admin.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

  • ไม่มีเอกสารการค้นพบที่ใช้ได้สำหรับบริการนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://admin.googleapis.com

ทรัพยากร REST: admin.contacts.v1.users.delegates

วิธีการ
create POST /admin/contacts/v1/{parent=users/*}/delegates
สร้างผู้รับมอบสิทธิ์อย่างน้อย 1 รายสำหรับผู้ใช้หนึ่งๆ
delete DELETE /admin/contacts/v1/{name=users/*/delegates/*}
ลบผู้รับมอบสิทธิ์จากผู้ใช้ที่ระบุ
list GET /admin/contacts/v1/{parent=users/*}/delegates
แสดงผู้รับมอบสิทธิ์ของผู้ใช้รายหนึ่งๆ