Zasady przekierowania Reklam Usług Lokalnych

W przypadku integracji funkcji Przekierowanie w Reklamach Usług Lokalnych obowiązują te zasady.

Wymagania zgodności

Odpowiednie zasady platformy

Odpowiednie zasady integracji