Subskrybuj powiadomienia push

YouTube Data API (v3) obsługuje powiadomienia push przez PubSubHubbub, protokół publikowania/subskrypcji między serwerami przeznaczony do zasobów dostępnych w internecie. Powiadomienia są przekazywane subskrybentom za pomocą webhooków HTTP, co jest znacznie wydajniejsze niż rozwiązania oparte na odpytaniach. Dzięki PubSubHubbub Twój serwer wykrywa zdarzenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, bez konieczności określania optymalnego interwału odpytywania i wielokrotnego pobierania danych, które się nie zmieniły.

Serwer wywołania zwrotnego PubSubHubbub otrzymuje powiadomienia z kanału Atom, gdy kanał wykona dowolną z tych czynności:

 • przesyła film
 • aktualizuje tytuł filmu
 • aktualizuje opis filmu,

Z tych instrukcji dowiesz się, jak zasubskrybować powiadomienia:

 1. Skonfiguruj serwer wywołań zwrotnych, który będzie obsługiwać przychodzące powiadomienia z kanału Atom.

 2. Skorzystaj z centrum Google, aby zasubskrybować powiadomienia push:

  • Ustaw tryb na subscribe. (Lub ustaw tryb na unsubscribe, aby anulować subskrypcję).

  • W polu URL wywołania zwrotnego ustaw adres URL skonfigurowany w kroku 1.

  • Ustaw URL tematu na https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=CHANNEL_ID, gdzie CHANNEL_ID to identyfikator kanału w YouTube, z którego chcesz otrzymywać powiadomienia push.

 3. Przetwarzaj powiadomienia wysyłane na serwer wywołań zwrotnych. Format powiadomień pokazany jest poniżej. Pamiętaj, że wartość elementu <yt:videoId> pozwala zidentyfikować nowo dodany lub zaktualizowany film. Możesz też wykorzystać wartość elementu <yt:channelId>, aby zidentyfikować kanał, do którego należy film.

  <feed xmlns:yt="http://www.youtube.com/xml/schemas/2015"
       xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
   <link rel="self" href="https://www.youtube.com/xml/feeds/videos.xml?channel_id=CHANNEL_ID"/>
   <title>YouTube video feed</title>
   <updated>2015-04-01T19:05:24.552394234+00:00</updated>
   <entry>
    <id>yt:video:VIDEO_ID</id>
    <yt:videoId>VIDEO_ID</yt:videoId>
    <yt:channelId>CHANNEL_ID</yt:channelId>
    <title>Video title</title>
    <link rel="alternate" href="http://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID"/>
    <author>
     <name>Channel title</name>
     <uri>http://www.youtube.com/channel/CHANNEL_ID</uri>
    </author>
    <published>2015-03-06T21:40:57+00:00</published>
    <updated>2015-03-09T19:05:24.552394234+00:00</updated>
   </entry>
  </feed>