Przewodnik po implementacji

Ta seria przewodników wyjaśnia, jak korzystać z interfejsu YouTube Data API (v3) do wykonywania wielu różnych typów funkcji. Zawiera ona opisy, wskaźniki do przykładów kodu oraz linki, które wypełniają eksplorator API przy użyciu przykładowych zapytań.

Czytając ten przewodnik, pamiętaj, że:

  • Jeśli to możliwe, przykładowe zapytania do interfejsu API w wersji 3 zawierają link do interfejsu API Explorer i wypełniają go wartościami wyświetlanymi w zapytaniach. Te przykłady pomogą Ci łatwo przesyłać zapytania testowe i wyświetlać przykładowe odpowiedzi.

  • Niektóre przykładowe żądania wymagają autoryzacji. U góry formularza Eksploratora interfejsów API znajduje się mały widżet, który umożliwia autoryzację OAuth 2.0.

  • Aby korzystać z interfejsu YouTube Data API w aplikacji, musisz najpierw uzyskać dane logowania.