Warunki usługi

Ostatnia zmiana: 15 grudnia 2021 r.

Używając interfejsów API Google Workspace, innych usług dla deweloperów oraz powiązanego z nim oprogramowania (łącznie „interfejsów API”), akceptujesz Warunki korzystania z interfejsów API Google. Gdy prosisz o dostęp do danych użytkownika Google, reguluje to Polityka dotycząca danych użytkownika w usługach interfejsu API Google.

Dodatkowe warunki