Zasady programu Google Workspace Marketplace

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022 r.

Aby zapewnić wszystkim użytkownikom Workspace Marketplace wygodę korzystania z tej usługi, wszyscy deweloperzy muszą przestrzegać poniższych zasad programu Google Workspace Marketplace.

Naruszenie tych zasad może spowodować odmowę dostępu do Google Workspace Marketplace, wyłączenie aplikacji, usunięcie wizytówek z Google Workspace Marketplace, zablokowanie możliwości przesyłania wizytówek w przyszłości lub usunięcie konta Google. Zasady mogą się zmieniać, dlatego warto od czasu do czasu je przeglądać.

Zasady dotyczące informacji o aplikacji

Google zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy przed publikacją lub po niej spełniają te kryteria, jako warunek dalszego udostępniania treści w Google Workspace Marketplace:

 • Sama wizytówka oraz strona internetowa, do której prowadzi link w Twojej witrynie, muszą być zgodne z zasadami programu Google Workspace Marketplace, wskazówkami dotyczącymi promowania marki w interfejsach API Google oraz Umową dla deweloperów Google Workspace Marketplace.
 • Wpis musi dotyczyć firmy.
 • Wizytówka musi reklamować aplikację, która obsługuje OAuth2, aby użytkownicy Google Workspace mogli automatycznie tworzyć konta i logować się bez potrzeby podawania innej nazwy użytkownika i hasła w miarę możliwości.
 • Informacje o aplikacji muszą reklamować produkt, który można zainstalować. Aplikacja nie może nigdy prosić użytkownika o zgodę na autoryzację po zainstalowaniu przez administratora domeny.
 • Informacje o aplikacji muszą dotyczyć usługi, która jest aplikacją do zainstalowania, która używa co najmniej jednego z podstawowych interfejsów API usług Google Workspace do integracji z Google Workspace. Usługi podstawowe Google Workspace to usługi wymienione na stronie https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

Jeśli uznamy, że Twoja aplikacja nie spełnia co najmniej jednego z powyższych kryteriów, zmienimy w Twoim imieniu stan na „nieopublikowane” i wyślemy e-maila z prośbą o zmianę adresu e-mail dewelopera w pakiecie SDK Marketplace.

Spam i miejsce docelowe

Deweloperzy są ważnymi partnerami, którzy pomagają nam dbać o wygodę użytkowników Google Workspace Marketplace.

Powtarzające się treści

Deweloperzy, powiązane konta deweloperów ani ich podmioty stowarzyszone nie mogą przesyłać w Workspace Marketplace wielu aplikacji, które zawierają te same funkcje lub aplikacje. Aplikacje muszą oferować użytkownikom unikalne treści, funkcje lub usługi.

Spam z użyciem słów kluczowych

Spam z użyciem słów kluczowych polega na umieszczaniu w metadanych opisu aplikacji mylących, nieistotnych lub nadmiernych słów kluczowych w celu manipulowania jej rankingiem, co ma negatywny wpływ na wrażenia użytkownika.

Zabraniamy publikowania aplikacji z wprowadzającymi w błąd, nieprawidłowo sformatowanymi, nieopisowymi, nieistotnymi, nadmiernymi lub nieodpowiednimi metadanymi. Dotyczy to m.in. nazwy aplikacji, opisów, ikon, banera na karcie, zrzutów ekranu i nazwy dewelopera. Deweloperzy powinni tworzyć przejrzyste i poprawnie sformułowane opisy, w których słowa kluczowe występują w odpowiednim kontekście i w odpowiednim kontekście.

Oto kilka przykładów spamu z użyciem słów kluczowych:

 • listy witryn, marek lub słów kluczowych bez znaczącej wartości dodanej, m.in. z wykorzystaniem popularnych nazw marek innych firm.
 • Listy lokalizacji regionalnych
 • Wulgarny lub wulgarny język nieodpowiedni dla wszystkich odbiorców
 • Nienaturalne powtórzenie tego samego słowa kluczowego więcej niż 5 razy
 • używania emotikonów i powtarzających się znaków specjalnych w tytule aplikacji, chyba że stanowią one część nazwy marki;
 • słowa pisane WIELKIMI LITERAMI, chyba że stanowią część nazwy marki;
 • niepodpisane lub anonimowe opinie użytkowników w opisie produktu.

Oceny, opinie i instalacje użytkowników

Deweloperzy nie mogą próbować zmienić pozycji żadnej aplikacji w Workspace Marketplace. Obejmuje to między innymi podwyższanie ocen produktów i liczby instalacji oraz zamieszczanie opinii przy użyciu nielegalnych praktyk, takich jak skłanianie do pobrania, podania oceny lub napisania opinii za pomocą oszustwa lub oferowania korzyści materialnych.

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących ocen i opinii.

Funkcje

Nie wolno publikować aplikacji, której jedynym celem jest zainstalowanie lub uruchomienie innej aplikacji. Aplikacje z niedziałającymi funkcjami są niedozwolone.

Nadużywanie powiadomień

Zabraniamy publikowania aplikacji, które nadużywają powiadomień lub są w związku z tym związane z nadużyciami powiadomień przez wysyłanie spamu, reklam, promocji, prób wyłudzenia informacji lub niechcianych wiadomości, które utrudniają użytkownikowi korzystanie z usług Google Workspace.

Spam w wiadomościach

Zabronione jest publikowanie aplikacji wysyłających wiadomości w imieniu użytkownika bez możliwości potwierdzenia przez niego ich treści i adresatów.

Oprócz tych wymagań wszystkie aplikacje publiczne muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi sprawdzania w Marketplace.

Prywatność danych użytkownika

Aplikacje muszą w przejrzysty sposób informować o tym, jak są przetwarzane dane użytkownika (np. informacje podawane przez niego lub zbierane na jego temat lub dotyczące sposobu korzystania przez niego z Usługi), w tym ujawniając zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie tych danych. Musisz ograniczyć wykorzystanie danych do praktyk, które zostały przez Ciebie ujawnione. Musisz przestrzegać zasad dotyczących danych użytkownika w usługach interfejsów API Google.

Ta polityka określa minimalne wymagania dotyczące prywatności danych użytkownika obowiązujące w Workspace Marketplace. Użytkownik lub jego usługa muszą przestrzegać obowiązujących przepisów.

Dane osobowe lub poufne użytkownika

Publikowanie Polityki prywatności i bezpiecznej transmisji

Jeśli Produkt ma dostęp do danych osobowych lub poufnych użytkownika (w tym informacji umożliwiających identyfikację oraz danych finansowych i dotyczących płatności, zdrowia, danych uwierzytelniających, treści i zasobów witryny, danych formularzy, aktywności związanej z przeglądaniem internetu, treści przekazywanych przez użytkowników i wiadomości osobistych), to Produkt musi:

 • opublikowali politykę prywatności;
 • obsługi danych użytkownika w bezpieczny sposób, w tym przy użyciu nowoczesnych metod kryptograficznych.

Wymagania dotyczące polityki prywatności

Polityka prywatności musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi interfejsu API Google. Polityka prywatności w połączeniu z innymi oświadczeniami w Usłudze musi wyczerpująco informować o tym, w jaki sposób Produkt gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika oraz komu są one udostępniane.

Musisz udostępnić zasady, podając link:

 • w przeznaczonym do tego polu w pakiecie SDK Google Marketplace.
 • w konfiguracji klienta OAuth (więcej informacji);

Wymóg zamieszczenia powiadomienia o zbieraniu danych

Jeśli Twój produkt ma dostęp do danych osobowych lub poufnych użytkownika, które nie są ściśle związane z funkcjami opisanymi w widocznym miejscu w informacjach o aplikacji i w interfejsie, przed ich zbieraniem:

 • wyraźnie informować użytkowników o sposobie wykorzystywania ich danych;
 • Uzyskanie zgody użytkownika na takie wykorzystanie.

Inne wymagania

 • Nie ujawniaj publicznie informacji finansowych ani informacji o płatnościach.
 • Nie ujawniaj publicznie danych uwierzytelniających.

Ograniczone wykorzystywanie danych użytkownika

Po uzyskaniu dostępu do danych osobowych i poufnych użytkownika w jednym celu musisz spełniać poniższe wymagania. Wymagania dotyczą zarówno uzyskanych nieprzetworzonych danych, jak i danych zagregowanych, zanonimizowanych, zdeidentyfikowanych lub pozyskanych z nieprzetworzonych danych. Dotyczą one również powielanych treści lub w inny sposób zebranych automatycznie danych użytkowników.

 1. Ograniczenie wykorzystywania danych użytkownika do realizacji lub ulepszania jednego celu
 2. Dane użytkowników przekazuj tylko osobom trzecim.
  1. jeśli jest to konieczne do realizacji lub usprawnienia pojedynczego celu;
  2. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem;
  3. w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, phishingiem lub innymi oszustwami i nadużyciami;
  4. w wyniku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów dewelopera po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.
 3. Zabronione jest odczytywanie danych użytkownika przez inne osoby, z wyjątkiem tych sytuacji:
  1. uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na odczytywanie określonych danych, np. pomoc w ponownym uzyskaniu dostępu do produktu lub usługi po utracie hasła);
  2. dane są agregowane i anonimizowane oraz używane na potrzeby operacji wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prywatności i innymi wymogami prawnymi;
  3. jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa (np. do zbadania nadużyć);
  4. aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

Sposób korzystania z danych uzyskanych za pomocą zakresów z ograniczeniami musi być zgodny z wymaganiami określonymi w danych użytkownika w usługach interfejsów API Google. (zobacz sekcję Poproś o odpowiednie uprawnienia).

Zasady dotyczące treści

Nasza polityka treści ma zastosowanie do zawartości Produktu, w tym do reklam wyświetlanych użytkownikom oraz do wszelkich treści użytkowników, które są hostowane lub do których prowadzą linki. Obowiązują one też w odniesieniu do wszystkich treści z Twojego konta dewelopera, które są wyświetlane publicznie w Workspace Marketplace, w tym do Twojej nazwy dewelopera oraz do strony docelowej w Twojej publicznej witrynie dewelopera.

Treści o charakterze seksualnym

Zabronione jest publikowanie aplikacji zawierających lub promujących treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, w tym materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, nagość, przedstawiających akty seksualne i treści pornograficzne. Obejmuje to także kierowanie ruchu do komercyjnych witryn pornograficznych. Zabraniamy publikowania aplikacji promujących akt seksualny w zamian za wynagrodzenie. Nie zezwalamy też na publikowanie treści promujących kazirodztwo, zoofilię, nekrofilię lub akty seksualne pod przymusem. Treści zawierające nagość artystyczną, edukacyjną, naukową lub kulturową – są zazwyczaj dozwolone, ale mogą wpływać na widoczność Produktu.

Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia Twoje prywatne zdjęcie lub nagranie wideo prezentujące nagość albo mające charakter jednoznacznie lub niejednoznacznie seksualny bądź intymny, zgłoś to nam.

Wulgarny język i wulgaryzmy

Nie używaj zwrotów wulgarnych, obscenicznych ani wulgarnych.

Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (CSAM). Nie wolno tworzyć, przesyłać ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli w usłudze Google znajdziesz treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci, zgłoś to nam. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Ogólnie rzecz biorąc, Google zabrania korzystania z naszych usług w sposób zagrażający dzieciom. Obejmuje to między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

 • uwodzenie dzieci („child grooming”), np. zaprzyjaźnianie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
 • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
 • seksualizacja osób nieletnich, np. przez prezentowanie zdjęć przedstawiających lub promujących molestowanie seksualne dzieci bądź zachęcających do niego albo zamieszczanie materiałów wizualnych przedstawiających dzieci w sposób, który może skutkować ich wykorzystaniem seksualnym;
 • handlu dziećmi, np. reklamowania lub pozyskiwania dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego za pieniądze.

Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować powiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji usługi i wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub może paść ofiarą przemocy fizycznej, wykorzystania seksualnego lub handlu ludźmi, albo sądzisz, że doszło już do wymienionych czynów, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona i nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko było lub jest narażone na niebezpieczeństwo w naszych usługach, możesz zgłosić to zachowanie Google.

Nieautoryzowane zdjęcia osób małoletnich

Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać zdjęć osób nieletnich bez wyraźnej zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego dziecka. Jeśli ktoś przechowuje lub opublikował zdjęcie osoby nieletniej bez wymaganej zgody, zgłoś to us.

Przemoc i okrucieństwo

Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem realistycznych ludzi lub zwierząt, których głównym celem jest szokowanie lub wywołanie sensacji. Dotyczy to wyjątkowo drastycznych materiałów, takich jak rozczłonkowanie lub zbliżenia okaleczonych zwłok. Materiały drastyczne, np. przedstawiające znaczną ilość krwi, lub nierealistyczna przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby użytkownicy mogli zrozumieć sytuację. W niektórych przypadkach treści mogą być tak pełne przemocy lub szokujące, że niezależnie od ich kontekstu nie będą mogły pozostać na naszych platformach. Pamiętaj też, że nie wolno zachęcać innych osób do popełniania określonych aktów przemocy.

Nękanie, groźby i dręczenie

Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Nie zezwalamy też na wykorzystywanie tej usługi do angażowania się w takie zachowania ani do zachęcania do nich. Obejmuje to wskazywanie danej osoby jako celu znęcania się nad nią, grożenie jej poważnymi obrażeniami, seksualizowanie jej w niechciany sposób, ujawnianie prywatnych informacji o innej osobie w celu realizacji gróźb, lekceważenie lub lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, zachęcanie innych do takich działań oraz nękanie kogokolwiek w inny sposób. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje zarówno dla agresora, jak i dla niego. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działania, np. poinformować stosowne władze.

treści szerzące nienawiść,

Zabraniamy szerzenia nienawiści. Szerzenie nienawiści to treści, które promują lub akceptują przemoc, dyskryminację lub ubliżenie albo których głównym celem jest nawoływanie do nienawiści wobec osoby lub grupy ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systemową dyskryminacją lub marginalizacją.

Dodatkowo może to mieć wpływ na widoczność Produktu, jeśli zawiera on treści szerzące nienawiść, które nie zostały uwzględnione w powyższej definicji.

Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu. Nie rozpowszechniaj treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie instrukcji lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje. W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika. Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcom zrozumienie kontekstu.

Podszywanie się pod inne osoby i podawanie nieprawdziwych informacji o tożsamości

Nie wolno podszywać się pod inną osobę lub organizację ani podawać nieprawdziwych informacji na swój temat. Nie składaj oświadczeń, że Ty lub Twój produkt są autoryzowane, rekomendowane lub wyprodukowane przez inną firmę lub organizację, jeśli jest to niezgodne z prawdą. Nie podawaj mylących informacji o tożsamości, kwalifikacjach, własności, celu, produktach, usługach ani działalności biznesowej użytkownika/witryny.

Do tej kategorii należą także treści lub konta wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu oraz ukrywające te informacje, na przykład poprzez fałszowanie lub celowe zatajanie kraju pochodzenia i innych istotnych danych podczas publikowania materiałów na tematy polityczne, społeczne lub dotyczące spraw publicznych z myślą o użytkownikach w kraju innym niż macierzysty. Zezwalamy na parodię, satyrę i używanie pseudonimów – wystarczy, że będziesz unikać treści, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do Twojej prawdziwej tożsamości.

Deweloperzy nie mogą odsyłać użytkowników ani podawać linków do żadnych stron, które naśladują Workspace Marketplace lub podają się za Workspace Marketplace. Produkt i wrażenia użytkownika nie mogą naśladować funkcji ani ostrzeżeń systemu operacyjnego lub przeglądarki użytkownika.

Wszelkie zmiany w ustawieniach urządzenia muszą być wprowadzane za wiedzą i zgodą użytkownika. Powinny też dać się w łatwy sposób cofnąć.

Nieuczciwe praktyki, oszustwa i schematy

Nie angażuj się w działania, które wprowadzają w błąd lub dezorientują użytkowników, aby dokonać oszustwa. Obejmuje to oszustwa mające na celu szybkie wzbogacenie się, fałszywe granty rządowe, oszustwa charytatywne, loterie lub loterie, sprzedaż fałszywych kont i piramid finansowych.

Nie podawaj nieprawdziwych informacji o funkcjach swojego produktu ani nie umieszczaj w nim nieoczywistych funkcji, które nie służą jego głównemu przeznaczeniu. Opisy produktu muszą bezpośrednio informować o jego funkcjach, aby użytkownicy wiedzieli, co do niego dodają. Produkty nie powinny na przykład zawierać:

 • Funkcje, których wdrożenie nie jest możliwe lub które nie są oferowane bezpośrednio przez aplikację
 • wszelkie metadane, w tym informacje o aplikacji w Marketplace, które wprowadzają użytkowników w błąd co do aktualnego stanu aplikacji lub dewelopera albo jej pozycji w Workspace Marketplace (np. „Aplikacja numer 1”).

Jeśli produkt ma puste pole opisu lub nie ma ikony lub zrzutów ekranu, zostanie on odrzucony. Możemy usunąć produkt, jeśli jego treść, nazwa, ikona, opis lub zrzuty ekranu zawierają informacje, które są fałszywe lub wprowadzają w błąd.

Treści lub zachowania wprowadzające w błąd

Nie wolno rozpowszechniać treści, które wprowadzają w błąd lub dezorientują użytkowników, m.in. w treści, tytule, opisie czy zrzutach ekranu. Obejmuje to m.in.:

Treści wprowadzające w błąd związane z aktywnością obywatelską i demokratyczną: treści, które są w sposób oczywisty fałszywe i mogą negatywnie wpływać na aktywność obywatelską lub demokratyczną. Obejmuje to informacje o procedurach głosowania, kwalifikacjach kandydatów politycznych wynikających z wieku lub miejsca urodzenia, wynikach wyborów bądź udziale w spisach powszechnych, które są sprzeczne z oficjalnymi danymi udostępnianymi przez organy administracji państwowej. Obejmuje to również nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dany polityk lub urzędnik państwowy zmarł, uczestniczył w wypadku lub nagle poważnie zachorował.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi teoriami spiskowymi: treści promujące lub uwiarygodniające przekonania, że określone osoby lub grupy systematycznie podejmują działania powodujące powszechne krzywdy. Te treści są sprzeczne z istotnymi dowodami i prowadzą do przemocy lub zachęcają do niej.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi praktykami zdrowotnymi: treści dotyczące zdrowia lub medycyny, które promują lub zachęcają do angażowania się w praktyki mogące prowadzić do poważnych urazów fizycznych lub psychicznych bądź do poważnych szkód dla zdrowia publicznego.

Zmanipulowane treści: multimedia, które poddano manipulacjom technicznym lub sfabrykowano w sposób wprowadzający użytkowników w błąd i mogący stanowić poważne ryzyko znacznej szkody.

Treści wprowadzające w błąd mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale podaj wystarczającą ilość informacji, aby użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst. W niektórych przypadkach dane treści nie będą mogły pozostać na naszych platformach niezależnie od kontekstu.

Własność intelektualna

Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich i innych praw własności, oraz zachęcanie lub nakłanianie do ich naruszania. Firma Google reaguje na zrozumiałe zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy DMCA, skorzystaj z tego narzędzia. Może to mieć wpływ na widoczność Produktu, jeśli uważamy, że może on naruszać prawa własności intelektualnej.

Zabronione są również produkty i usługi, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają nieautoryzowany dostęp do chronionych prawami autorskimi treści lub multimediów, w tym ich pobieranie lub strumieniowanie.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Usługi nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania działań, towarów i usług, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Nie wykorzystuj lub nie promujej w swoim produkcie niezgodnych z prawem czynności, takich jak gwałt, nielegalna działalność seksualna czy sprzedaż leków na receptę bez konieczności okazywania recepty.

Zezwalamy na publikowanie ogólnych informacji o takich treściach w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych. Jednakże treści, które doprowadzają do wyrządzania krzywdy lub zachęcają do nielegalnych działań, są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, w tym powiadomienie odpowiednich władz.

Towary objęte regulacjami

Nie wolno sprzedawać, reklamować, ułatwiać sprzedaży ani promować towarów i usług objętych regulacjami, między innymi alkoholu, usług hazardowych, środków farmaceutycznych, niezatwierdzonych suplementów, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych.

Zabronione jest publikowanie treści i usług ułatwiających uprawianie hazardu online, w tym między innymi korzystanie z kasyn online, zakładów sportowych, loterii i gier zręcznościowych, w których można oferować nagrody pieniężne lub inne nagrody materialne.

Złośliwe oprogramowanie i inne złośliwe treści

Nie wolno przesyłać złośliwego oprogramowania ani żadnych treści, które utrudniają lub zakłócają działanie sieci, serwerów, urządzeń użytkowników i pozostałej infrastruktury. Obejmuje to bezpośredni hosting, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu oraz innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania bądź podobnych treści. Dotyczy to także treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, usiłują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na niego za pomocą złośliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach Bezpiecznego przeglądania.

Nie wolno też publikować treści, które powodują uszkodzenia bądź zakłócają działanie sieci, serwerów lub pozostałej infrastruktury należącej do Google albo dowolnych innych firm. Programy szpiegowskie, złośliwe skrypty i oszustwa mające na celu wyłudzanie informacji również są zabronione w Google Workspace Marketplace.

Zakłócanie działania i nadużywanie systemu

Nie wolno nadużywać usługi, a także powodować szkód, zakłóceń lub innych zdarzeń negatywnie wpływających na działanie sieci, urządzeń i innej infrastruktury Google lub innych firm. Nie można wyłączać żadnego elementu usługi, pogarszać jej działania ani wykonywać innych czynności negatywnie wpływających na dowolny z jej aspektów.

 • Zabronione są produkty i usługi, które umożliwiają nieautoryzowany dostęp do zawartości witryn – na przykład omijanie paywalla lub konieczności logowania.
 • Kopanie kryptowalut jest zabronione.
 • Deweloperzy nie mogą ukrywać kodu ani ukrywać funkcji aplikacji. Dotyczy to też zewnętrznego kodu i zasobów pobranych przez pakiet aplikacji. Dozwolone są następujące formy minifikacji:
  • Usunięcie odstępów, znaków nowego wiersza, komentarzy w kodzie oraz ograniczników bloków
  • Skrócenie nazw zmiennych i funkcji
  • Łączenie plików

Luki w zabezpieczeniach

Jeśli Twoja usługa jest powiązana z luką w zabezpieczeniach, która mogła zostać wykorzystana do zaatakowania innej aplikacji, usługi, przeglądarki lub systemu, możemy usunąć ją z Workspace Marketplace i podjąć inne działania, aby chronić użytkowników. W takiej sytuacji możemy skontaktować się z Tobą w sprawie działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia produktu.

Zwodnicze taktyki instalacji

Aplikacje należy sprzedawać odpowiedzialnie. Zestaw funkcji zapewnianych przez aplikację musi być podany w zrozumiały i przejrzysty sposób w informacjach o aplikacji. Wynik dowolnej interakcji z użytkownikiem powinien być zgodny z uzasadnionymi oczekiwaniami ustalonymi przez użytkownika. Aplikacje korzystające ze zwodniczych taktyk instalacji będą usuwane z Workspace Marketplace.

Nieuczciwe metody instalacji:

 • Niejasne lub niepozorne oświadczenia o materiałach marketingowych poprzedzających informacje o aplikacji w Workspace Marketplace.
 • Wprowadzające w błąd elementy interaktywne, które są częścią procesu dystrybucji. Obejmuje to wprowadzające w błąd przyciski lub formularze z wezwaniem do działania sugerujące cel inny niż zainstalowanie aplikacji.
 • Wymaganie niepowiązanych działań użytkownika w celu uzyskania dostępu do reklamowanych funkcji.

Użycie uprawnień

Prośby o przyznanie uprawnień powinny być zrozumiałe dla użytkowników i ograniczone do najważniejszych informacji niezbędnych do zaimplementowania aplikacji.

Nie proś o dostęp do niepotrzebnych informacji. Poproś o dostęp tylko do minimalnego, technicznie wykonalnego zakresu dostępu, który jest niezbędny do zaimplementowania istniejących funkcji lub usług w aplikacji, i ogranicz dostęp do minimalnej ilości potrzebnej danych. Próby „zapewnienia sobie na przyszłość” dostępu do danych użytkownika przez żądanie dostępu do informacji, które mogą być przydatne dla jeszcze niezaimplementowanych usług lub funkcji, są zabronione.

W miarę możliwości należy prosić o uprawnienia w kontekście. Zawsze staraj się prosić o dostęp do danych użytkownika w odpowiednim kontekście (za pomocą uwierzytelniania przyrostowego), aby użytkownicy rozumieli, do czego te dane są potrzebne.

Musisz spełniać wymagania opisane w zasadach dotyczących danych użytkownika w usługach interfejsów API Google.

Reklamy w usługach

Google nie zezwala na wyświetlanie reklam w aplikacjach innych firm zintegrowanych z usługami Google Workspace.

Podczas sprawdzania treści oraz zgodności z warunkami dla deweloperów reklamy uznajemy za część Produktu, dlatego muszą być zgodne z powyższymi zasadami.

Kontekst reklam i atrybucja

Reklamy muszą być przedstawione w kontekście lub jasno określić, z jakim produktem są sprzedawane. Reklamy muszą być też łatwe do usunięcia przez dostosowanie ustawień lub odinstalowanie produktu. Reklamy nie mogą symulować ani udawać powiadomień i ostrzeżeń systemowych.

Ściany reklam

Zmuszanie użytkownika do kliknięcia reklamy lub przesłania danych osobowych w celach marketingowych, by mógł on w pełni korzystać z aplikacji, wywiera złe wrażenie na użytkownikach i jest zabronione.

Zakłócanie działania reklam i witryn innych firm

Reklamy powiązane z Twoim produktem nie mogą zakłócać działania reklam w witrynie lub aplikacji innej firmy. Możesz wyświetlać reklamy obok witryny innej firmy tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie z tych kryteriów:

 • Użytkownik jest wyraźnie informowany o takim działaniu.
 • We wszystkich miejscach, w których pojawiają się te reklamy, podana jest wyraźna atrybucja ich źródła.
 • Reklamy nie zakłócają działania reklam natywnych ani funkcji witryny.
 • Nie naśladują one reklam natywnych i treści w witrynach innych firm ani ich nie podszywają się pod nie. Reklamy są zgodne z polityką treści dotyczącą podszywania się pod inne osoby i zachowań.

Zgodnie z zasadami AdSense obecnie nie można używać AdSense do wyświetlania reklam w Usługach.

Przyjmowanie płatności od użytkowników

Jeśli zbierasz poufne dane osobowe za pomocą produktu na potrzeby sprzedaży, musisz przestrzegać tych wymagań:

 • Musisz bezpiecznie gromadzić, przechowywać i przekazywać wszystkie dane osobowe kart kredytowych i inne poufne dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych oraz zasadami branżowymi dotyczącymi kart płatniczych.
 • Nie możesz wprowadzać użytkowników w błąd. Przykładowo, jasno i szczerze opisz produkty lub usługi, które sprzedajesz, i wyraźnie zamieść warunki sprzedaży (w tym wszelkie zasady zwrotów i reklamacji).
 • Jeśli Użytkownik musi zapłacić za podstawowe funkcje, musi wyraźnie zaznaczyć to w opisie, który zobaczy użytkownik, podejmując decyzję o zainstalowaniu.
 • Wyraźnie wskaż, że nie jesteś sprzedawcą produktów lub usług Google.

Egzekwowanie zasad

Powtarzające się nadużycie

Poważne lub wielokrotne naruszenia Umowy dystrybucyjnej w Marketplace lub tych zasad programu spowodują zawieszenie Twojego konta dewelopera i prawdopodobnie powiązanych kont dewelopera. Oprócz tego możesz utracić możliwość korzystania z Workspace Marketplace. W skrajnych przypadkach może to również spowodować zawieszenie powiązanych usług Google powiązanych z Twoim kontem Google. Wielokrotne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, również spowoduje usunięcie konta. Więcej informacji na temat zasad Google dotyczących ochrony praw autorskich znajdziesz za pomocą tego narzędzia.

Obchodzenie egzekwowania zasad

Każda próba uniknięcia zamierzonych ograniczeń lub działań egzekwowania zasad spowoduje natychmiastowe zamknięcie Twojego konta dewelopera i ewentualnie powiązanych kont dewelopera.

Powiadomienia i odwołania

W przypadku usunięcia Usługi z Workspace Marketplace Użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie e-mail z dalszymi instrukcjami (w stosownych przypadkach). Aby na bieżąco otrzymywać wszystkie wiadomości, sprawdź, czy powiązane konto dewelopera (zgodnie z informacjami w interfejsie Marketplace SDK API) z Twoim produktem może otrzymywać e-maile od osób trzecich i nie zostanie oznaczone jako spam.