Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Zasady programu Google Workspace Marketplace

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022 r.

Aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z Workspace Marketplace, wszyscy deweloperzy muszą przestrzegać poniższych zasad programu.

Naruszenie tych zasad może spowodować odmowę dostępu do Google Workspace Marketplace, wyłączenie aplikacji, usunięcie wizytówek z Google Workspace Marketplace, zablokowanie możliwości przesyłania przyszłych wizytówek na konto lub usunięcie konta Google. Zasady mogą się zmieniać, dlatego warto od czasu do czasu je przeglądać.

Zasady dotyczące informacji o aplikacjach

Google zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed opublikowaniem lub po opublikowaniu następujących kryteriów jako warunku ciągłego publikowania w Google Workspace Marketplace:

 • Informacje o produkcie i strona internetowa, do której prowadzi w Twojej witrynie, muszą być zgodne z zasadami programu Google Workspace Marketplace, wskazówkami dotyczącymi promowania marki przy użyciu interfejsów API Google oraz Umową dla deweloperów Google Workspace Marketplace.
 • Informacje te muszą być związane z firmą.
 • Informacje o aplikacji muszą reklamować aplikację obsługującą OAuth2, aby użytkownicy Google Workspace mogli automatycznie tworzyć konta i logowanie bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła, gdy tylko jest to możliwe.
 • Informacje o aplikacji muszą reklamować produkt, który można zainstalować. Nie może on nigdy wyświetlać użytkownikom prośby o zgodę na instalację po zainstalowaniu przez administratora domeny.
 • Informacje te muszą dotyczyć usługi, którą można zainstalować, korzystając z co najmniej jednego interfejsu API usług Google Workspace do integracji z Google Workspace. Usługi podstawowe Google Workspace to te wymienione pod adresem https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

Jeśli okaże się, że Twoja aplikacja nie spełnia co najmniej jednego z powyższych kryteriów, zmienimy stan Twojej aplikacji na „nieopublikowana” i prześlemy wyjaśnienie z prośbą o zmianę adresu e-mail dewelopera podanego w pakiecie SDK Marketplace.

Spam i miejsca docelowe

Programiści są ważnymi partnerami, którzy pomagają nam dbać o komfort użytkowników w Google Workspace Marketplace.

Powtarzające się treści

Deweloperzy, powiązane z nimi konta dewelopera i ich podmioty stowarzyszone nie mogą przesyłać wielu aplikacji, które oferują zduplikowane funkcje lub funkcje w Workspace Marketplace. Aplikacje powinny zapewniać użytkownikom wartość, tworząc niepowtarzalne treści lub usługi.

Spam z użyciem słów kluczowych

Spam ze słów kluczowych to praktyka polegająca na umieszczaniu w opisach aplikacji słów kluczowych, które są mylące, nieistotne lub nadmierne.

Zabraniamy publikowania aplikacji z wprowadzającymi w błąd, nieprawidłowo sformatowanymi, nieopisowymi, nieistotnymi, nadmiernymi lub nieodpowiednimi metadanymi, zawierającymi m.in. nazwę aplikacji, opisy, ikony, baner kart, zrzuty ekranu i nazwę dewelopera. Deweloperzy powinni skupić się na tworzeniu jasnego i dobrze napisanego opisu, który zawiera słowa kluczowe w odpowiednim kontekście.

Oto przykłady spamu ze słowami kluczowymi:

 • wyświetlanie informacji o witrynach, markach i słowach kluczowych bez dodatkowej wartości, w tym z używaniem popularnych marek zewnętrznych;
 • Listy lokalizacji regionalnych
 • Wulgarny lub wulgarny język, który nie jest odpowiedni dla wszystkich odbiorców
 • Nienaturalne powtórzenie tego samego słowa kluczowego więcej niż 5 razy
 • Używanie emotikonów, powtarzających się znaków specjalnych w tytule aplikacji, chyba że stanowi część nazwy marki
 • Słowa pisane WIELKIMI LITERAMI, chyba że są one częścią nazwy marki
 • Niepodpisane lub anonimowe opinie użytkowników w opisie produktu

Oceny, opinie i instalacje użytkowników

Deweloperzy nie mogą próbować zmienić pozycji żadnej aplikacji w Workspace Marketplace. Obejmuje to między innymi zawyżanie ocen, opinii czy liczby instalacji produktu za pomocą nieuczciwych środków, takich jak fałszywe lub zachęcające do pobrania treści, opinie i oceny.

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących ocen i opinii.

Funkcje

Nie publikuj aplikacji, której jedynym przeznaczeniem jest instalowanie lub uruchamianie innej aplikacji. Aplikacje z nieprawidłowymi funkcjami są niedozwolone.

Nadużycia dotyczące powiadomień

Zabraniamy publikowania aplikacji, które naruszają zasady lub są związane z nadużyciami, poprzez wysyłanie spamu, reklam, promocji, prób wyłudzenia informacji lub niechcianych wiadomości, które zakłócają korzystanie z usług Google Workspace.

Spam w wiadomościach

Zabraniamy publikowania aplikacji wysyłających wiadomości w imieniu użytkownika bez możliwości potwierdzenia przez niego jego treści i adresatów.

Oprócz tych wymagań wszystkie aplikacje publiczne muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi sprawdzania.

Prywatność danych użytkownika

Aplikacje muszą w przejrzysty sposób informować o tym, jak są przetwarzane dane użytkownika (np. informacje podawane przez niego lub zbierane przez niego o tym, jak korzysta on z Produktu), w tym informacje o zbieraniu, używaniu i udostępnianiu tych danych. Musisz ograniczyć wykorzystanie danych do opisanych przez Ciebie praktyk. Musisz przestrzegać zasad dotyczących danych użytkownika w usługach interfejsu API Google.

Te zasady określają minimalne wymagania dotyczące prywatności danych użytkownika w Workspace Marketplace. Ty lub Twój Produkt musicie przestrzegać obowiązujących przepisów.

Dane osobowe lub poufne użytkownika

Publikowanie Polityki prywatności i bezpiecznej transmisji

Jeśli Twój Produkt ma dostęp do danych osobowych lub poufnych użytkownika (w tym danych umożliwiających identyfikację, informacji finansowych i dotyczących płatności, informacji o zdrowiu, treści uwierzytelniania, treści i zasobów witryny, formularzy, aktywności w przeglądarce, treści przekazywanych przez użytkowników i wiadomości osobistych), to musi:

 • opublikować politykę prywatności;
 • Obsługuj dane użytkowników w bezpieczny sposób, w tym przez ich przesyłanie przy użyciu nowoczesnej kryptografii.

Wymagania dotyczące polityki prywatności

Polityka prywatności musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi zasad interfejsu API Google. Polityka prywatności w połączeniu z innymi objaśnieniami w usłudze musi wyraźnie informować o tym, w jaki sposób Produkt gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika, a także jakiego rodzaju jest to podmiot.

Aby udostępnić zasady, podaj link:

 • W wyznaczonym polu pakietu SDK Google Marketplace
 • w konfiguracji klienta OAuth (więcej informacji);

Wymagania dotyczące informacji dobrze widocznych dla użytkowników

Jeśli Twój produkt ma dostęp do danych osobowych lub poufnych użytkownika, które nie są ściśle związane z funkcjami wyraźnie opisanymi w informacjach o aplikacji i interfejsie, to przed zbieraniem tych informacji, musi on:

 • w wyraźny sposób informować o sposobie wykorzystywania danych użytkowników;
 • uzyskania zgody użytkownika na takie użycie.

Inne wymagania

 • Nie ujawniaj publicznie informacji finansowych ani związanych z płatnościami.
 • Nie ujawniaj publicznie informacji uwierzytelniających.

Ograniczone wykorzystywanie danych użytkownika

Po uzyskaniu dostępu do danych osobowych i wrażliwych użytkownika wyłącznie w celu ich wykorzystania musi być ono zgodne z poniższymi wymaganiami. Dotyczą one zarówno nieprzetworzonych danych, jak i danych zbiorczych, zanonimizowanych, zdeidentyfikowanych lub pozyskanych z nieprzetworzonych danych. Obowiązują one również w przypadku skopiowanych treści lub danych zbieranych automatycznie.

 1. Ogranicz użycie danych użytkownika do realizacji lub ulepszania jednego celu
 2. Dane użytkowników można przekazywać osobom trzecim wyłącznie w tych przypadkach:
  1. jeśli jest to konieczne do realizacji lub ulepszenia pojedynczego celu;
  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów;
  3. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, spamem, wyłudzaniem informacji oraz innymi oszustwami i nadużyciami;
  4. w wyniku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów dewelopera, po uzyskaniu wcześniej wyraźnej zgody użytkownika.
 3. Zabronione jest odczytywanie danych użytkownika przez inne osoby, z wyjątkiem tych sytuacji:
  1. uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na odczytanie określonych danych, na przykład przez odzyskanie dostępu do produktu lub usługi po utracie hasła);
  2. dane są agregowane i anonimizowane oraz używane do celów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i dotyczącymi prywatności;
  3. jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa (np. do badania przypadków nadużyć); lub
  4. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Używanie danych uzyskanych za pomocą zakresów z ograniczeniami musi być zgodne z wymaganiami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsu API Google. (patrz Poproś o odpowiednie uprawnienia w sekcji)

Zasady dotyczące treści

Nasza polityka treści dotyczy treści Produktu, w tym reklam wyświetlanych użytkownikom oraz wszelkich treści użytkowników, które zawiera lub udostępnia. Obowiązują one także w odniesieniu do wszystkich treści pochodzących z Twojego konta dewelopera, które są wyświetlane publicznie w Workspace Marketplace, w tym nazwy dewelopera i strony docelowej w witrynie dewelopera.

Treści erotyczne

Zabraniamy publikowania aplikacji zawierających lub promujących treści o charakterze seksualnym, w tym materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, nagość, drastyczne czynności seksualne i materiały pornograficzne. Do tej kategorii należą również materiały odsyłające użytkowników do komercyjnych witryn pornograficznych. Zabraniamy publikowania aplikacji promujących akt seksualny w zamian za wynagrodzenie. Niedozwolone są też treści promujące kazirodztwo, zoofilię, nekrofilię lub czynności seksualne odbywane bez przyzwolenia drugiej osoby. Treści zawierające nagość o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym lub kulturowym są ogólnie dozwolone, ale mogą wpływać na widoczność Twojego produktu.

Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia z Twoim udziałem prywatne zdjęcie lub nagranie wideo prezentujące nagość albo mające charakter jednoznacznie lub niejednoznacznie seksualny bądź intymny, zgłoś to do nas.

Wulgarny język

Nie używaj języka wulgarnego, obscenicznego ani wulgarnego.

Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Nie wolno tworzyć, przesyłać ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli w usłudze Google znajdziesz treści, które mogą naruszać prywatność dzieci, zgłoś nam to. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Ogólnie rzecz biorąc, Google zabrania korzystania z naszych usług w sposób zagrażający dzieciom. Mamy tu na myśli między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

 • uwodzenie dzieci, np. zaprzyjaźnianie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
 • szantaż seksualny („sextortion”), polegający np. na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
 • seksualizacja nieletnich, na przykład poprzez obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zachęcające do takiego zachowania lub przedstawiające dzieci w sposób, który może prowadzić do ich seksualnego wykorzystania;
 • handlu dziećmi, np. reklamowania lub pozyskiwania dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego za pieniądze.

Takie treści będą usuwane. Podejmiemy także stosowne działania obejmujące m.in. zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji usługi i wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub może paść ofiarą przemocy fizycznej, wykorzystania seksualnego lub handlu ludźmi, albo sądzisz, że doszło już do wymienionych czynów, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona, ale nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko było lub jest narażone na niebezpieczeństwo w naszych usługach, możesz zgłosić to zachowanie Google.

Nieautoryzowane zdjęcia osób małoletnich

Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać zdjęć osób nieletnich bez wyraźnej zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego dziecka. Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia zdjęcie osoby nieletniej bez wymaganej zgody, zgłoś to nas.

Przemoc i okrucieństwo

Nie przechowuj ani nie rozpowszechniaj treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem realistycznych osób lub zwierząt, jeśli głównym celem tych treści jest szokowanie lub wywoływanie sensacji. Dotyczy to wyjątkowo drastycznych materiałów, takich jak obrazy rozczłonkowanych ciał lub zbliżenia okaleczonych zwłok. Materiały drastyczne, takie jak treści przedstawiające znaczną ilość krwi lub niedrastyczne sceny przemocy, mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy pamiętać o podaniu wystarczającej ilości informacji, aby użytkownicy zrozumieli ten kontekst. W niektórych przypadkach treści mogą być tak pełne przemocy lub szokujące, że niezależnie od ich kontekstu nie będą mogły pozostać na naszych platformach. Pamiętaj też, że nie wolno zachęcać innych osób do popełniania określonych aktów przemocy.

Nękanie, groźby i dręczenie

Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Niedopuszczalne jest również używanie tej usługi do zachęcania innych osób do takich zachowań. Obejmuje to wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie zseksualizowanego wizerunku osób bez ich zgody, ujawnianie im prywatnych informacji, których można użyć do realizacji gróźb, dyskredytowanie bądź lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, nakłanianie innych do takich działań oraz nękanie innych osób. Nękanie w internecie jest też nielegalne w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje zarówno dla agresora, jak i dla samego celu. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działania, np. poinformować stosowne władze.

Treści szerzące nienawiść

Zabraniamy szerzenia nienawiści. Szerzenie nienawiści to treści, które promują lub akceptują przemoc, dyskryminację, dyskredytację albo których głównym celem jest podżeganie do nienawiści wobec osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną systemowej dyskryminacji lub marginalizacji.

Ponadto widoczność Twojego Produktu może zostać ograniczona, jeśli zawiera zasadniczo treści szerzące nienawiść, które nie zostały uwzględnione w definicji powyżej.

Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu. Nie wolno rozpowszechniać treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie podręczników lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje. W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika. Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale podaj wystarczającą ilość informacji, by użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst.

Podszywanie się pod inne osoby i przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości

Nie wolno podszywać się pod inną osobę lub organizację ani podawać nieprawdziwych informacji na swój temat. Nie umieszczaj w reklamach informacji o tym, że Ty lub Twój produkt macie upoważnioną przez nie inną firmę lub organizację albo je polecacie. Nie podawaj wprowadzających w błąd informacji dotyczących tożsamości, kwalifikacji, własności, celu, produktów, usług lub działalności użytkownika/witryny.

Do tej kategorii należą także treści lub konta wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu oraz ukrywające te informacje, na przykład poprzez fałszowanie lub celowe zatajanie kraju pochodzenia i innych istotnych danych podczas publikowania materiałów na tematy polityczne, społeczne lub dotyczące spraw publicznych z myślą o użytkownikach w kraju innym niż macierzysty. Zezwalamy na parodię, satyrę i używanie pseudonimów – wystarczy unikać treści, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do Twojej prawdziwej tożsamości.

Deweloperzy nie mogą kierować użytkowników do innych witryn, które naśladują lub udają Workspace Workspace, ani nie podawać linków do takich stron. Produkt i jego interfejs nie mogą naśladować funkcji ani ostrzeżeń systemu operacyjnego lub przeglądarki użytkownika.

Wszelkie zmiany w ustawieniach urządzenia muszą być dokonywane za wiedzą i zgodą użytkownika. Powinny też dać się w łatwy sposób cofnąć.

Działania wprowadzające w błąd, oszustwa i schematy

Nie wolno stosować zachowań, które wprowadzają w błąd lub dezorientują użytkowników i prowadzą do oszustwa. Obejmuje to programy typu „szybki zarobek”, fałszywe rządowe granty, oszustwa charytatywne, loterie i loterie, sprzedaż fałszywych kont lub programy piramidalne.

Nie podawaj nieprawdziwych informacji o funkcjach swojego produktu ani nie wprowadzaj oczywistych funkcji, które nie służą jego głównemu przeznaczeniu. Opisy produktu muszą zawierać opis funkcji, które użytkownicy będą mogli łatwo zrozumieć. Produkty nie powinny na przykład zawierać:

 • Objęte funkcjami, których nie można wdrożyć lub które nie są dostępne bezpośrednio przez aplikację
 • wszystkie metadane, w tym informacje o aplikacji z Marketplace, które podają nieprawdziwe informacje o bieżącym stanie lub rankingu dewelopera w Google Workspace Marketplace (np. „Aplikacja 1”).

Jeśli produkt ma puste pole opisu albo nie ma ikony lub zrzutów ekranu, zostanie odrzucony. Możemy usunąć produkt, jeśli jego treść, nazwa, ikona, opis lub zrzuty ekranu zawierają informacje, które są fałszywe lub wprowadzają w błąd.

Treści lub zachowanie wprowadzające w błąd

Nie rozpowszechniaj treści, które wprowadzają w błąd lub dezorientują użytkowników, w tym treści, tytułu, opisu i zrzutów ekranu. Obejmuje to:

Treści wprowadzające w błąd związane z aktywnością obywatelską i demokratyczną: treści, które są w sposób oczywisty fałszywe i mogą negatywnie wpływać na aktywność obywatelską lub demokratyczną. Obejmuje to informacje o procedurach głosowania, kwalifikacjach kandydatów politycznych wynikających z wieku lub miejsca urodzenia, wynikach wyborów bądź udziale w spisach powszechnych, które są sprzeczne z oficjalnymi danymi udostępnianymi przez organy administracji państwa. Obejmuje to również nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dany polityk lub urzędnik państwowy zmarł, uczestniczył w wypadku lub nagle poważnie zachorował.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi teoriami spiskowymi: treści promujące lub uwiarygodniające przekonania, że określone osoby lub grupy systematycznie podejmują działania powodujące powszechne krzywdy. Te treści są sprzeczne z istotnymi dowodami i prowadzą do przemocy lub zachęcają do niej.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi praktykami zdrowotnymi: treści dotyczące zdrowia lub medycyny, które promują lub zachęcają do angażowania się w praktyki mogące prowadzić do poważnych urazów fizycznych lub psychicznych bądź do poważnych szkód dla zdrowia publicznego.

Zmanipulowane treści: multimedia, które poddano manipulacjom technicznym lub sfabrykowano w sposób wprowadzający użytkowników w błąd i mogący stanowić poważne ryzyko znacznej szkody.

Treści wprowadzające w błąd mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale podaj wystarczającą ilość informacji, by użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst. W niektórych przypadkach dana zawartość nie będzie mogła pozostać na naszych platformach niezależnie od kontekstu.

Własność intelektualna

Nie naruszaj praw własności intelektualnej innych osób, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich i innych praw własności, ani nie zachęcaj ani nie nakłaniaj do ich naruszenia. Firma Google reaguje na zrozumiałe zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy DMCA, skorzystaj z tego narzędzia. Ponadto, jeśli uznamy, że Twój produkt może naruszać prawa własności intelektualnej, może to wpłynąć na widoczność Twojego produktu.

Zabronione są też produkty i usługi, które wspierają, ułatwiają lub uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp (w tym pobieranie) lub strumieniowe przesyłanie treści chronionych prawem autorskim.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Tej usługi nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania działań, towarów i usług, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Nie używaj w swojej usłudze produktów ani usług niezgodnych z prawem, takich jak gwałt, nielegalne czynności seksualne lub sprzedaż leków na receptę bez konieczności okazywania recepty.

Zezwalamy na ogólne informacje o treściach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, jednak w przypadku materiałów, które bezpośrednio ułatwiają krzywdzenie lub zachęcają do nielegalnych działań, dopuszczamy określone treści. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie kroki, do których może należeć poinformowanie właściwych organów.

Towary objęte regulacjami

Nie wolno prowadzić ani ułatwiać sprzedaży lub promowania produktów i usług objętych regulacjami, między innymi środków farmaceutycznych, alkoholu, usług hazardowych, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych.

Zabraniamy publikowania treści i usług ułatwiających uprawianie hazardu online, w tym m.in. korzystanie z kasyn online, zawieranie zakładów sportowych, uczestniczenie w loteriach oraz granie w gry zręcznościowe, w których są oferowane nagrody pieniężne lub inne nagrody materialne.

Złośliwe oprogramowanie i inne złośliwe treści

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania ani żadnych innych treści, które mogą uszkodzić sieci, serwery, urządzenia użytkowników lub pozostałą infrastrukturę Google bądź zakłócić ich działanie. Obejmuje to bezpośrednie hostowanie, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu lub innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania albo podobnych treści. Zasada ta dotyczy również treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, próbują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na jego urządzenie za pomocą szkodliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach Bezpiecznego przeglądania.

Nie wolno też publikować treści, które powodują uszkodzenia bądź zakłócają działanie sieci, serwerów lub pozostałej infrastruktury należącej do Google albo dowolnych innych firm. Programy szpiegowskie, złośliwe skrypty i oszustwa wyłudzanie informacji również nie są dozwolone w Google Workspace Marketplace.

Zakłócanie działania i nadużywanie systemu

Nie wolno korzystać z tej usługi w sposób, który negatywnie wpływa na działanie sieci, urządzeń i innej infrastruktury Google lub innych firm. Nie można zatem wyłączać żadnego elementu usługi, pogarszać jej działania ani negatywnie wpływać na dowolny aspekt usługi.

 • Zabronione są produkty i usługi, które ułatwiają nieautoryzowany dostęp do zawartości witryn – na przykład omijanie paywalla lub ograniczeń logowania.
 • Nie zezwalamy na wydobywanie kryptowalut.
 • Deweloperzy nie mogą zaciemniać kodu ani nie ukrywać swojej aplikacji. Dotyczy to też każdego kodu zewnętrznego lub zasobu pobranego przez pakiet aplikacji. Dozwolone są te formy minifikacji:
  • Usuwanie spacji, nowych wierszy, komentarzy w kodzie i separatorów bloków
  • Skracanie nazw zmiennych i funkcji
  • Zwijanie plików razem

Luki w zabezpieczeniach

Jeśli Twoja usługa jest powiązana z luką w zabezpieczeniach, która może zostać wykorzystana do naruszenia bezpieczeństwa innej aplikacji, usługi, przeglądarki lub systemu, możemy usunąć ją z Workspace Marketplace i podjąć inne działania w celu ochrony użytkowników. W takim przypadku możemy poprosić Cię o działania naprawcze niezbędne do przywrócenia usługi.

Zwodnicze taktyki instalacji

Aplikacje należy promować odpowiedzialnie. Zestaw funkcji obiecanych przez aplikację musi być jasny i przejrzysty w informacjach o aplikacji. Wynik każdej interakcji powinien odpowiadać uzasadnionym oczekiwaniom użytkownika. Aplikacje korzystające ze zwodniczych taktyk instalacji będą usuwane z Workspace Marketplace.

Działania wprowadzające w błąd obejmują:

 • niejasne lub niejednoznaczne informacje dotyczące materiałów marketingowych przed wizytą w aplikacji Workspace Marketplace,
 • Elementy wprowadzające w błąd w ramach procesu dystrybucji. Obejmuje to wprowadzające w błąd przyciski lub formularze z wezwaniem do działania sugerujące, że rezultat instalacji jest inny niż w przypadku instalacji aplikacji.
 • wymaganie niepowiązanych działań użytkownika w celu uzyskania dostępu do reklamowanych funkcji,

Korzystanie z uprawnień

Prośby o przyznanie uprawnień powinny być zrozumiałe dla użytkowników i powinny być ograniczone do najważniejszych informacji niezbędnych do zaimplementowania aplikacji.

Nie prosij o dostęp do informacji, których nie potrzebujesz. Proś o dostęp do minimalnego, wykonalnego pod względem technicznym zakresu dostępu, który jest niezbędny do zaimplementowania istniejących funkcji lub usług aplikacji i do ograniczenia dostępu do minimalnej ilości danych. Nie próbuj „zapewnić sobie na przyszłość” dostępu do danych użytkownika, prosząc o dostęp do informacji, które mogą być przydatne dla usług lub funkcji, które nie zostały jeszcze wdrożone.

W miarę możliwości poproś o uprawnienia w kontekście. W miarę możliwości poproś o dostęp do danych użytkownika (stosując uwierzytelnianie stopniowe), aby użytkownicy wiedzieli, dlaczego potrzebujesz ich danych.

Musisz przestrzegać wymagań wskazanych w zasadach dotyczących danych użytkownika w usługach interfejsu API Google.

Reklamy w usługach

Google nie zezwala na wyświetlanie reklam w aplikacjach innych firm zintegrowanych z usługami Google Workspace.

Reklamy są uznawane za element Produktu w celu sprawdzania treści i przestrzegania warunków określonych przez dewelopera, dlatego muszą być zgodne z powyższymi zasadami dotyczącymi treści.

Kontekst reklam i jego przypisywanie

Reklamy muszą być prezentowane w kontekście lub wyraźnie informujący, do którego produktu są dołączone. Reklamy muszą też być łatwe do usunięcia przez zmianę ustawień lub całkowite odinstalowanie produktu. Reklamy nie mogą symulować ani udawać powiadomień i ostrzeżeń systemowych.

Ściany reklam

Zmuszanie użytkownika do kliknięcia reklamy lub przesłania danych osobowych w celach marketingowych, by mógł on w pełni korzystać z aplikacji, wywiera złe wrażenie na użytkownikach i jest zabronione.

Zakłócanie działania reklam i witryn innych firm

Reklamy powiązane z produktem nie mogą zakłócać działania reklam w witrynie lub aplikacji innej firmy. Możesz wyświetlać reklamy obok witryny firmy zewnętrznej tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie te kryteria:

 • Takie działanie jest wyraźnie ujawnione użytkownikowi.
 • Źródła reklam są zawsze wyraźnie oznaczone.
 • Reklamy nie zakłócają działania reklam natywnych ani funkcji witryny.
 • Reklamy nie naśladują reklam natywnych ani treści należących do witryny innej firmy ani ich nie naśladują. Reklamy te są zgodne z polityką treści dotyczącą podszywania się pod inne osoby i wprowadzania w błąd.

Obecnie zgodnie z zasadami AdSense nie można używać reklam do wyświetlania produktów w produktach.

Przyjmowanie płatności od użytkowników

Jeśli zbierasz poufne dane osobowe za pomocą swojego Produktu na potrzeby sprzedaży, musisz przestrzegać tych wymagań:

 • Musisz w bezpieczny sposób gromadzić, przechowywać i przesyłać wszystkie dane kart kredytowych i inne poufne dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych oraz regułami branży płatniczej.
 • Unikaj wprowadzania użytkowników w błąd. Możesz na przykład jasno i rzetelnie opisać sprzedawane produkty i usługi oraz wyraźnie prezentować warunki sprzedaży (w tym wszelkie zasady zwrotów i reklamacji).
 • Jeśli Twój Produkt wymaga od użytkownika opłat za uzyskanie dostępu do podstawowych funkcji, musisz wyraźnie wskazać to w opisie wyświetlanym użytkownikowi przy podejmowaniu decyzji o jego zainstalowaniu.
 • Musisz wyraźnie zaznaczyć, że jesteś sprzedawcą produktów lub usług.

Egzekwowanie zasad

Powtarzające się nadużycia

Poważne lub notoryczne naruszanie Umowy dystrybucyjnej dla sprzedawców lub tych Zasad programu spowoduje zawieszenie Twojego konta dewelopera, a także powiązanych kont dewelopera. Możesz też utracić dostęp do Workspace Workspace. W ekstremalnych przypadkach może to również spowodować zawieszenie usług Google powiązanych z Twoim kontem Google. Wielokrotne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, również spowoduje usunięcie konta. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad Google dotyczących ochrony praw autorskich, użyj tego narzędzia.

Obejście egzekwowania zasad

Każda próba uniknięcia ograniczeń lub działań związanych z egzekwowaniem zasad spowoduje natychmiastowe usunięcie Twojego konta dewelopera i ewentualnie powiązanych kont dewelopera.

Powiadomienia i odwołania

Jeśli produkt zostanie usunięty z Workspace Marketplace, otrzymasz odpowiednie powiadomienie e-mailem z dodatkowymi instrukcjami (w stosownych przypadkach). Sprawdź, czy powiązane konto dewelopera (podawane w interfejsie API pakietu SDK Marketplace) z Twoim Produktem może otrzymywać e-maile od osób trzecich i nie jest oznaczane jako spam, aby zapewnić otrzymywanie wszystkich wiadomości na czas.