REST Resource: customerLicense

Kaynak: MüşteriLisansı

JSON gösterimi
{
 "kind": string,
 "state": string,
 "applicationId": string,
 "editions": [
  {
   object (Editions)
  }
 ],
 "id": string,
 "customerId": string
}
Alanlar
kind

string

API kaynağının türü. Bu her zaman appsmarket#customerLicense'dır.

state

string

Müşterinin lisans durumu. Şunlardan biri:

 • ACTIVE: Müşterinin geçerli bir lisansı var.
 • UNLICENSED: Lisans yok: Bu müşteri uygulamanızı hiç yüklemedi veya başka bir kullanıcı tarafından silmiş olabilir.
applicationId

string

Bu lisans sorgusuna karşılık gelen uygulamanın kimliği.

editions[]
(deprecated)

object (Editions)

(Kullanımdan kaldırıldı)

id

string

Müşteri lisansının kimliği.

customerId

string

Müşterinin alan adı.

Sürümler

JSON gösterimi
{
 "editionId": string,
 "seatCount": integer,
 "assignedSeats": integer
}
Alanlar
editionId
(deprecated)

string

(Kullanımdan kaldırıldı)

seatCount
(deprecated)

integer

(Kullanımdan kaldırıldı)

assignedSeats
(deprecated)

integer

(Kullanımdan kaldırıldı)

Yöntemler

get

Müşterinin belirli bir uygulamaya erişimi olup olmadığını belirlemek için lisans durumunu alır.