Method: customerLicense.get

Müşterinin belirli bir uygulamaya erişimi olup olmadığını belirlemek için lisans durumunu alır.

HTTP isteği

GET https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
applicationId

string

Uygulama Kimliği

customerId

string

Müşteri Kimliği

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, CustomerLicense öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/appsmarketplace.license

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.