Uygulama girişini güncelleme veya yayından kaldırma

Bu sayfada, Google Workspace Marketplace'te uygulama girişinizi güncelleme veya yayından kaldırma işlemleri açıklanmaktadır. Uygulamanızda Google Cloud projesini kullandığınızdan emin olun.

Uygulama girişinizi güncelleyin

Uygulama girişinizin yapılandırmasını veya ayrıntılarını güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Google Workspace Marketplace SDK'sı > Uygulama Yapılandırması'na gidin.

  Uygulama Yapılandırması'na git

 2. Uygulama Yapılandırması sekmesinde yapılandırma ayrıntılarınızı güncelleyin ve Kaydet'i tıklayın.

 3. Mağaza Girişi sekmesinde değişikliklerinizi yapın ve ardından, Yayınla'yı tıklayın.

OAuth kapsamları ekleyin

OAuth kapsamları eklerseniz OAuth doğrulaması için yeni bir istek göndermeniz gerekebilir. Girişinizi, yeni kapsamlar onaylanmadan önce kullanacak şekilde güncellerseniz kullanıcılara doğrulanmamış uygulama ekranı gösterilir. Kota sınırları, yeni OAuth doğrulama isteği onaylanana kadar uygulanır. Daha fazla bilgi edinmek için Doğrulanmamış uygulamalar bölümüne bakın.

Girişinizi farklı bir kuruluşa taşıma

Yayınlanan özel bir uygulamanın Google Cloud projesini orijinal kuruluşundan farklı bir kuruluşa taşırsanız uygulama orijinal kuruluşla ilişkili ve bu kuruluş tarafından erişilebilir durumda kalır.

Yeni kuruluşa uygulamaya erişim izni vermek için yeni kuruluşa ait bir hesabı kullanarak uygulamayı ve uygulama girişini yeni bir Google Cloud projesine kopyalamanız gerekir.

Girişinizin sahipliğini değiştirme

Girişinizin sahipliğini değiştirmek için girişinize ait Google Cloud projesinin sahiplerini değiştirmeniz gerekir.

Cloud projesi sahibiyseniz doğrudan Google Cloud projeniz için sahip ekleyebilir veya mevcut sahipleri değiştirebilirsiniz. Bir Cloud projesinin sahiplerini değiştirmeyle ilgili adımlar için Projelere, klasörlere ve kuruluşlara erişimi yönetme başlıklı makaleyi inceleyin.

Cloud projesi sahibi değilseniz veya Cloud projesine erişimi değiştiremiyorsanız kuruluşunuzun bir yöneticisiyle iletişime geçerek sahipliği değiştirmesini veya aktarmasını isteyin. Yöneticinizi nasıl bulacağınızı öğrenin.

Uygulama girişinizi taslaklarla güncelleme

Taslak uygulama girişleri oluşturma özelliği, geliştirici önizlemesinde mevcuttur. Artık uygulama girişinizde değişiklikler yapabilir ve bunları taslak olarak kaydedebilirsiniz. Bu, değişiklikleri yayınlamadan önce önizlemenize ve test etmenize olanak tanır. Değişiklikleriniz incelenirken orijinal uygulama girişi Google Workspace Marketplace'te tutulmaya devam eder.

Uygulama girişinizin yapılandırmasını veya ayrıntılarını güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Google Workspace Marketplace SDK'sı > Uygulama Yapılandırması'na gidin.

  Uygulama Yapılandırması'na git

 2. Yapılandırma ayrıntılarınızı güncelleyin ve Taslağı Kaydet'i tıklayın. Bu işlemle yalnızca sizin görebileceğiniz bir taslak oluşturulur.

  Mağaza Girişi sekmesinde Bir taslak görüntülüyorsunuz mesajı görüntülenir.

 3. Mağaza Girişi sekmesinde değişikliklerinizi yapın ve ardından Taslağı Kaydet'i tıklayın.

 4. Taslak uygulama girişinizi önizlemek ve test etmek için e-posta adresinizi Mağaza Girişi sekmesindeki Taslak Test Kullanıcısı bölümündeki Taslak Test Kullanıcısı E-posta Adresleri alanına eklemeniz gerekir. Başka taslak test kullanıcıları da ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Taslağınızı test etme başlıklı makaleyi inceleyin.

 5. Taslağınızı yayınlamak için Yayınla'yı tıklayın.

  1. İnceleme için gönder seçeneği gösterilirse değişikliklerinizin yayınlanmadan önce incelenmesi gerekir. Mevcut bir herkese açık uygulama girişine yeni bir uzantı türü eklediğinizde inceleme yapılması gerekir.
  2. İnceleme sürecini başlatmak için İncelemeye gönder'i tıklayın. Değişiklikleri incelemeye gönderdikten sonra inceleme tamamlanana kadar uygulama girişinizi düzenleyemezsiniz.

İnceleme başarılı olursa yayındaki uygulama girişiniz taslaktaki değişikliklerle otomatik olarak güncellenir.

İnceleme başarısız olursa:

 • Mevcut uygulama girişiniz güncellenmez ve Mağaza Girişi sekmesinde Taslağınız incelemeyi geçemedi ve yayınlanamadı mesajı görüntülenir.
 • Mevcut uygulama girişiniz değişmez.
 • Neyin iyileştirilmesi gerektiğini açıklayan bir e-posta iletisi alırsınız.
 • Sorunları gidermek ve değişikliklerinizi tekrar incelemeye göndermek için taslak uygulama girişinizi düzenleyebilirsiniz.
 • Alternatif olarak, Diğer İşlemler menüsünü kullanabilir ve taslağı silmek için Taslağı sil'i tıklayabilirsiniz.

Durum mesajları

Uygulama girişlerini oluştururken, düzenlerken ve yayınlarken Google Workspace Marketplace, Mağaza Girişi sekmesinde, uygulama girişinizin durumuna ve taslağınız olup olmadığına bağlı olarak değişen mesajlar sunar. Aşağıdaki tabloda en yaygın durum mesajları açıklanmaktadır:

Durum mesajı
Bir taslak görüntülüyorsunuz

Uygulama Yapılandırması veya Mağaza Girişi sekmelerinde yapılan değişiklikleri kaydettiyseniz.

Yayınlanmış bir uygulama girişini güncelliyorsanız yapılandırma ayarları artık yayınlanan uygulama girişiyle eşleşmez. Ayarları, yayınlanan uygulama girişiyle eşleşecek şekilde sıfırlamak için Diğer İşlemler menüsünü kullanın ve taslağı silmek için Taslağı sil'i tıklayın.

Taslağınız inceleniyor

Herkese açık uygulama girişinizi inceleme için gönderdiniz.

Uygulamalar yayınlanmadan önce bir incelemeden geçmelidir. İncelemede olan bir uygulamayı düzenleyemezsiniz. Uygulama onaylanırsa otomatik olarak yayınlanır.

Taslağınız incelemeyi geçemedi ve yayınlanamadı

Uygulamanız için ek çalışma gerekiyor.

Nelerin iyileştirilmesi gerektiğini açıklayan bir inceleme belgesi alırsınız. Sorunları giderip uygulamanızı yeniden incelemeye gönderebilirsiniz. İnceleme süreci hakkında bilgi edinin.

Alternatif olarak, Diğer İşlemler menüsünü kullanabilir ve taslağı silmek için Taslağı sil'i tıklayabilirsiniz.

Uygulamanız yayınlandı

Google Workspace Marketplace'te görünen bir uygulama girişiniz var.

Uygulamanız Google Workspace Marketplace'te yayından kaldırıldı.

Bu mesaj yalnızca Google, uygulama girişinizi yayından kaldırdığında görünür. Kendi uygulama girişinizi yayından kaldırdığınızda görünmez. Google Workspace Marketplace politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Taslağınızı test etme

Taslak test kullanıcıları ekleyerek taslak uygulama girişinizi test edebilirsiniz. Belirli bir e-posta adresini taslak test kullanıcısı olarak atadıktan sonra, bu e-posta adresiyle Google Workspace Marketplace'te oturum açan kişi mevcut uygulama girişleri yerine uygulama girişinizin taslak sürümünü görür.

Önizlenebilen ve test edilebilen bir taslağınız varsa Mağaza Girişi sekmesinde Taslak Test Kullanıcısı bölümü görünür.

Taslağınızı test etmek için:

 1. Google Cloud Console'da Menü > API'ler ve Hizmetler > Google Workspace Marketplace SDK'sı > Mağaza Girişi'ne gidin.

  Mağaza Girişine git

 2. Mağaza Girişi sekmesinde, e-posta adresinizi Taslak Test Kullanıcısı bölümündeki Taslak Test Kullanıcısı E-posta Adresleri alanına ekleyin.

 3. Başkalarının taslağınızı test etmesine izin vermek istiyorsanız e-posta adreslerini Taslak Test Kullanıcısı E-posta Adresleri alanına ekleyin ve onlara taslak test kullanıcıları olduklarını bildirin.

  • 100 e-posta adresi ekleyebilirsiniz.
  • Herkese açık uygulama girişleri için e-posta adresleri Gmail hesabı olmalıdır.
  • Gizli uygulama listelemelerinde, sizinki de dahil olmak üzere tüm e-posta adresleri aynı alanda olmalıdır.
  • Taslak test kullanıcılarına, e-posta adreslerini Taslak Test Kullanıcısı E-posta Adresleri alanına eklediğinizde otomatik olarak bildirim gönderilmez.
 4. Taslak Test Kullanıcısı Programı Devre Dışı Bırakma URL'si alanına bir URL ekleyin.

  • URL, test kullanıcılarının taslak test kullanıcısı olmak istemediklerini belirtmesine olanak tanıyan bir mekanizma (ör. web formu) sağlamalıdır.
  • Taslak test kullanıcılarının listesini tutmalı ve kapsam dışında kalmayı seçenleri kaldırmalısınız.

Uygulama girişinizi yayından kaldırma

Uygulama girişinizi yayından kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google Cloud Console'da Menü > API'ler ve Hizmetler > Google Workspace Marketplace SDK'sı > Mağaza Girişi'ne gidin.

  Mağaza Girişine git

 2. Mağaza Girişi sekmesinde Yayından kaldır'ı tıklayın. Yeniden yayınlamak için önceki adımları uygulayıp Yayınla'yı tıklayın.

Uygulama girişiniz yayından kaldırıldıktan sonra artık Google Workspace Marketplace'te görünmez. Uygulamanızı daha önce yüklemiş olan kullanıcılar artık uygulamanıza erişemez. Yeniden yayınlarsanız uygulamanızı önceden yükleyen kullanıcılar yeniden erişim kazanır.