Method: operations.cancel

Uruchamia asynchroniczne anulowanie długo trwającej operacji. Serwer dokłada wszelkich starań, aby anulować operację, ale nie jest gwarantowany. Jeśli serwer nie obsługuje tej metody, zwraca wartość google.rpc.Code.UNIMPLEMENTED. Klienci mogą użyć metody Operations.GetOperation lub innych metod, aby sprawdzić, czy anulowanie się udało lub czy operacja zakończyła się mimo anulowania. Po pomyślnym anulowaniu operacja nie jest usuwana. Zamiast tego staje się operacją z wartością Operation.error z google.rpc.Status.code równą Code.CANCELLED.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}:cancel

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa zasobu operacji, która ma zostać anulowana.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.