Method: operations.get

Pobiera najnowszy stan długo trwającej operacji. Klienci mogą używać tej metody do odpytywania wyników operacji w odstępach czasowych zgodnie z zaleceniami usługi interfejsu API.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa zasobu operacji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Operation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.