Method: matters.count

Zlicza konta przetworzone przez określone zapytanie.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:count

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "query": {
    object (Query)
  },
  "view": enum (CountResultView)
}
Pola
query

object (Query)

Zapytanie.

view

enum (CountResultView)

Ustawia szczegółowość wyników zliczania.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Operation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

CountResultView

Możliwy poziom szczegółowości wyniku zliczania.

Wartości w polu enum
COUNT_RESULT_VIEW_UNSPECIFIED Domyślny: Ta sama wartość co TOTAL_COUNT.
TOTAL_COUNT Odpowiedź zawiera łączną liczbę kont, kont objętych zapytaniem, pasujących kont, kont, których nie można wysyłać do zapytań oraz kont, których dotyczy zapytanie.
ALL Odpowiedź zawiera te same szczegóły co TOTAL_COUNT oraz dodatkowe zestawienie kont.