Rozpocznij

Skonfiguruj ustawienia sieci, aby używać publicznego DNS Google

Gdy używasz publicznego serwera DNS Google, zmieniasz operatora „zmiany” DNS z dostawcy internetu na publiczny DNS Google.

W większości przypadków protokół DHCP automatycznie konfiguruje system do używania adresów IP serwerów nazw domen Twojego dostawcy usług internetowych. Aby korzystać z publicznego serwera DNS Google, musisz zmienić ustawienia DNS w systemie operacyjnym lub na urządzeniu tak, aby używały publicznych adresów IP DNS Google. Procedura zmiany ustawień DNS zależy od systemu operacyjnego i wersji (Windows, Mac, Linux lub ChromeOS) lub urządzenia (komputera, telefonu lub routera). Poniżej podajemy ogólne procedury, które mogą nie mieć zastosowania do Twojego systemu operacyjnego lub Twojego urządzenia. Wiarygodne informacje znajdziesz w dokumentacji dostawcy.

W zależności od systemu możesz też mieć możliwość włączenia nowej funkcji DNS-over-TLS, która chroni prywatność użytkowników. Ta funkcja zapewnia prywatność i bezpieczeństwo komunikatów DNS wysyłanych między Twoim urządzeniem a serwerami DNS Google. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania tej opcjonalnej funkcji znajdują się w oddzielnych sekcjach dotyczących poszczególnych systemów.

Ważne: zanim zaczniesz

Zanim zmienisz ustawienia DNS, aby korzystać z publicznego DNS Google, zapisz aktualne adresy lub ustawienia serwera na kartce papieru. Zachowaj te numery, aby móc je wykorzystać w razie potrzeby w każdej chwili.

Zalecamy też wydrukowanie tej strony, jeśli napotkasz problem i będziesz musiał skorzystać z tych instrukcji.

Publiczne adresy IP DNS Google

Publiczne adresy IP Google (IPv4) są następujące:

8.8.8.8
8.8.4.4

Adresy IPv6 publicznych serwerów DNS Google:

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

Niektóre urządzenia wymagają jawnych wartości we wszystkich 8 polach adresów IPv6 i nie mogą akceptować skróconej składni adresu IPv6 ::. W przypadku takich urządzeń wpisz:

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

Jeśli wymagane są 4 cyfry szesnastkowe, rozwiń wpisy 0 do wartości 0000.

Możesz używać dowolnego z tych adresów jako podstawowego lub dodatkowego serwera DNS.

Publiczne adresy DNS Google możesz skonfigurować na potrzeby połączeń IPv4 lub IPv6 albo obu tych typów. W przypadku sieci obejmujących tylko IPv6 z bramą NAT64 korzystającą z prefiksu 64:ff9b::/96 możesz użyć publicznych adresów DNS Google64 zamiast publicznych adresów IPv6 DNS Google, co zapewni połączenia z usługami tylko IPv4 bez żadnej innej konfiguracji.

Zmienianie ustawień serwerów DNS

Instrukcje różnią się w zależności od wersji/wersji każdego systemu operacyjnego, więc jako przykład podajemy tylko jedną wersję. Szczegółowe instrukcje dotyczące swojego systemu operacyjnego lub jego wersji znajdziesz w dokumentacji dostawcy. Możesz też znaleźć odpowiedzi na naszej stronie grupy użytkowników.

Wiele systemów pozwala wskazać kilka serwerów DNS, z którymi trzeba się kontaktować w kolejności ich priorytetu. Poniżej opisujemy, jak ustawić tylko publiczne serwery DNS Google jako serwer podstawowy i dodatkowy, aby mieć pewność, że we wszystkich przypadkach będzie prawidłowo używany publiczny DNS Google.

Windows

Ustawienia DNS są określone w oknie TCP/IP Właściwości dla wybranego połączenia sieciowego.

Przykład: zmiana ustawień serwera DNS w systemie Windows 10

 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. Kliknij Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia adaptera.
 3. Wybierz połączenie, dla którego chcesz skonfigurować publiczny DNS Google. Przykład:

  • Aby zmienić ustawienia połączenia Ethernet, kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs Ethernet i wybierz Właściwości.
  • Aby zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego, kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs Wi-Fi i wybierz Właściwości.

  Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła administratora lub potwierdzenia, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. Kliknij kartę Sieci. W sekcji To połączenie korzysta z następujących elementów wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a potem kliknij Właściwości.

 5. Kliknij Advanced (Zaawansowane) i wybierz kartę DNS. Jeśli są na niej wymienione adresy IP serwerów DNS, zapisz je na przyszłość i usuń z tego okna.

 6. Kliknij OK.

 7. Wybierz Użyj następujących adresów serwera DNS. Jeśli na preferowanym serwerze DNS lub alternatywnym serwerze DNS są wymienione adresy IP, zapisz je na przyszłość.

 8. Zastąp te adresy adresami IP serwerów DNS Google:

  • W przypadku protokołu IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4.
  • W przypadku protokołu IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 9. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.

 10. Powtórz tę procedurę dla dodatkowych połączeń sieciowych, które chcesz zmienić.

macOS

Ustawienia DNS podajesz w oknie Network (Sieć).

Przykład: zmienianie ustawień serwera DNS w systemie macOS 10.15

 1. Kliknij menu Apple > Preferencje systemowe > Sieć.
 2. Jeśli ikona kłódki w lewym dolnym rogu okna jest zablokowana, kliknij ją, aby wprowadzić zmiany, a gdy pojawi się prośba o uwierzytelnienie, wpisz swoje hasło.
 3. Wybierz połączenie, dla którego chcesz skonfigurować publiczny DNS Google. Przykład:
  • Aby zmienić ustawienia połączenia Wi-Fi, wybierz Wi-Fi i kliknij Zaawansowane.
  • Aby zmienić ustawienia połączenia Ethernet, wybierz Wbudowana sieć Ethernet i kliknij Zaawansowane.
 4. Wybierz kartę DNS.
 5. Kliknij +, aby zastąpić wszystkie wymienione adresy lub dodać do nich adresy IP Google:
  • W przypadku protokołu IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4.
  • W przypadku protokołu IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 6. Kliknij OK > Zastosuj.
 7. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.
 8. Powtórz tę procedurę dla dodatkowych połączeń sieciowych, które chcesz zmienić.

Linux

W większości nowoczesnych dystrybucji systemu Linux ustawienia DNS konfiguruje się za pomocą menedżera sieci.

Przykład: zmiana ustawień serwera DNS w systemie Ubuntu

 1. Kliknij System > Preferencje > Połączenia sieciowe.
 2. Wybierz połączenie, dla którego chcesz skonfigurować publiczny DNS Google. Przykład:
  • Aby zmienić ustawienia połączenia Ethernet, kliknij kartę Przewodowe, a potem wybierz na liście interfejs sieci. Zwykle to eth0.
  • Aby zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego, kliknij kartę Bezprzewodowe i wybierz odpowiednią sieć bezprzewodową.
 3. Kliknij Edytuj i w wyświetlonym oknie wybierz kartę Ustawienia IPv4 lub Ustawienia IPv6.
 4. Jeśli wybrana metoda to Automatycznie (DHCP), otwórz menu i wybierz Tylko adresy automatyczne (DHCP). Jeśli metoda jest ustawiona na coś innego, nie zmieniaj jej.
 5. W polu Serwery DNS wpisz publiczne adresy IP DNS Google, rozdzielając je przecinkami:
  • W przypadku protokołu IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4.
  • W przypadku protokołu IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 6. Aby zapisać zmianę, kliknij Zastosuj. Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła lub potwierdzenia, wpisz hasło lub potwierdź.
 7. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.
 8. Powtórz tę procedurę dla dodatkowych połączeń sieciowych, które chcesz zmienić.

Jeśli Twoja dystrybucja nie korzysta z menedżera sieci, ustawienia DNS są określone w /etc/resolv.conf.

Przykład: zmiana ustawień serwera DNS na serwerze Debian

 1. Edytuj /etc/resolv.conf:

  sudo vi /etc/resolv.conf
  
 2. Jeśli pojawią się wiersze nameserver, zapisz adresy IP na przyszłość.

 3. Zastąp wiersze nameserver tymi wierszami lub dodaj te:

  IPv4:

  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 8.8.4.4
  

  IPv6:

  nameserver 2001:4860:4860::8888
  nameserver 2001:4860:4860::8844
  

  W przypadku protokołu IPv6 możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast powyższych adresów IPv6.

 4. Zapisz i zamknij.

 5. Ponownie uruchom wszystkie używane klienty internetowe.

 6. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.

Dodatkowo, jeśli używasz oprogramowania klienckiego DHCP, które zastępuje ustawienia w /etc/resolv.conf, musisz skonfigurować klienta DHCP, edytując jego plik konfiguracyjny.

Przykład: konfigurowanie oprogramowania klienta DHCP na serwerze Debian

 1. Utwórz kopię zapasową danych (/etc/resolv.conf):

  sudo cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.auto
  
 2. Edytuj /etc/dhcp/dhclient.conf (lub /etc/dhcp3/dhclient.conf):

  sudo vi /etc/dhcp*/dhclient.conf
  
 3. Jeśli po elemencie request znajduje się wiersz, w którym znajduje się tylko wiersz domain-name-servers,, usuń go.

 4. Jeśli wiersz zawiera ciąg znaków domain-name-servers z adresami IP, zapisz te adresy na przyszłość.

 5. Zastąp ten wiersz następującym wierszem lub dodaj go:

  IPv4:

  prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  

  IPv6:

  prepend domain-name-servers 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844;
  

  W przypadku protokołu IPv6 możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast powyższych adresów IPv6.

 6. Zapisz i zamknij.

 7. Ponownie uruchom wszystkie używane klienty internetowe.

 8. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.

ChromeOS

Ustawienia DNS podajesz w sekcji Sieć w menu Ustawienia dla wybranego połączenia sieciowego.

Przykład: zmiana ustawień serwera DNS w ChromeOS 71

 1. Otwórz menu Ustawienia.
 2. W sekcji Sieć wybierz połączenie, dla którego chcesz skonfigurować publiczny DNS Google. na przykład:
  • Aby zmienić ustawienia połączenia Ethernet, kliknij sekcję Ethernet.
  • Aby zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego, kliknij sekcję Wi-Fi i wybierz odpowiednią nazwę sieci.
  • Zmiana ustawień DNS dla mobilnej transmisji danych nawiązanego za pomocą błyskawicznego połączenia w tetheringu nie jest możliwa. W przypadku mobilnych hotspotów Wi-Fi, które zostały skonfigurowane ręcznie, możesz zmienić ustawienia DNS, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi połączenia bezprzewodowego.
 3. Rozwiń sekcję Sieć dla wybranego połączenia.
 4. W sekcji Serwery nazw:
  • W przypadku IPv4: kliknij przycisk Serwery nazw Google (lub kliknij przycisk Niestandardowe serwery nazw i wpisz 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4).
  • W przypadku IPv6: kliknij przycisk Niestandardowe serwery nazw i wpisz 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 5. Kliknij poza sekcją Sieć, aby zastosować ustawienia.
 6. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.
 7. Powtórz tę procedurę dla dodatkowych połączeń sieciowych, które chcesz zmienić.

Routery

Każdy router używa innego interfejsu do konfigurowania ustawień serwera DNS. Oferujemy tylko ogólną procedurę. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji routera.

Aby zmienić ustawienia routera:

 1. W przeglądarce wpisz adres IP routera, aby wyświetlić jego konsolę administracyjną. Większość routerów jest stworzona do korzystania z adresu domyślnego, takiego jak 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1 lub 192.168.1.100. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie zadziała, spróbuj znaleźć adres domyślnej bramy w panelu ustawień sieci w systemie.
 2. Gdy pojawi się prośba, wpisz hasło, aby edytować ustawienia sieci.
 3. Znajdź ekran, na którym określone są ustawienia serwera DNS.
 4. Jeśli w polach podstawowego i drugiego serwera DNS są określone adresy IP, zapisz je na przyszłość.
 5. Zastąp te adresy adresami IP Google:
  • W przypadku protokołu IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4.
  • W przypadku protokołu IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 6. Zapisz i zamknij.
 7. Ponownie uruchom przeglądarkę.
 8. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.

Niektóre routery wymagają jawnych wartości dla wszystkich 8 pól adresów IPv6 i nie mogą akceptować skróconej składni adresu IPv6 ::. W przypadku takich routerów wpisz:

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

Jeśli wymagane są 4 cyfry szesnastkowe, rozwiń wpisy 0 do wartości 0000.

iOS

Możesz zmienić ustawienia DNS na iPhonie, iPadzie i iPodzie Touch, wykonując te kroki.

 1. Otwórz Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Dotknij ikony i obok sieci Wi-Fi, dla której chcesz zmienić serwery DNS. Przewiń w dół, aby znaleźć sekcję DNS, i kliknij Skonfiguruj DNS.
 3. Kliknij Ręcznie i dodaj adresy IP Google. Opcjonalnie możesz też usunąć z listy wszystkie domyślne serwery DNS.
  • Dla IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4
  • Dla IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844

Przełączenie się na Automatyczny spowoduje przywrócenie serwera DNS określonego przez sieć Wi-Fi.

Android

Android 9 (Pie) lub nowszy

Android 9 obsługuje funkcję „Prywatny DNS”, która korzysta z DNS-over-TLS, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność podczas zapytań DNS. Aby je skonfigurować, wykonaj te czynności.

 1. Kliknij Ustawienia > Sieć i internet > Zaawansowane > Prywatny DNS.
 2. Wybierz Nazwa hosta dostawcy prywatnego DNS.
 3. Wpisz dns.google jako nazwę hosta dostawcy DNS.
 4. Kliknij Zapisz.

Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w poście na blogu na temat Androida. Pamiętaj, że w Androidzie P domyślny tryb prywatnego DNS to „Automatyczny”. Oznacza to, że używa ona serwera DNS określonego w sieci i próbuje połączyć się z protokołem TLS z portem 853, a następnie przełącza się na UDP na porcie 53.

Starsze wersje Androida

Urządzenia z wersjami starszymi niż Android 9 nie obsługują DNS-over-TLS i nie mogą konfigurować prywatnego DNS dla wszystkich sieci. Możesz skonfigurować DNS dla każdej używanej sieci Wi-Fi. Wymaga to ręcznego skonfigurowania wszystkich informacji o sieci i jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Urządzenia mobilne lub inne

Serwery DNS są zwykle określane w zaawansowanych ustawieniach Wi-Fi. Ponieważ jednak każde urządzenie mobilne korzysta z innego interfejsu użytkownika do konfigurowania ustawień serwera DNS, przedstawiamy tylko ogólną procedurę. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji operatora komórkowego.

Aby zmienić ustawienia na urządzeniu mobilnym:

 1. Otwórz ekran, na którym określone są ustawienia Wi-Fi.
 2. Znajdź ekran, na którym określone są ustawienia serwera DNS.
 3. Jeśli w polach podstawowego i dodatkowego serwera DNS są określone adresy IP, zapisz je na przyszłość.
 4. Zastąp te adresy adresami IP Google:
  • W przypadku protokołu IPv4: 8.8.8.8 lub 8.8.4.4.
  • W przypadku protokołu IPv6: 2001:4860:4860::8888 lub 2001:4860:4860::8844.
  • Tylko IPv6: możesz użyć publicznego DNS Google64 zamiast adresów IPv6 z poprzedniego punktu.
 5. Zapisz i zamknij.
 6. Sprawdź, czy konfiguracja działa prawidłowo; zobacz Testowanie nowych ustawień.

Przetestuj nowe ustawienia

Aby sprawdzić, czy program do rozpoznawania nazw DNS Google działa:

 1. Wpisz w przeglądarce adres URL nazwy hosta (np. http://www.google.com/). Jeśli problem zniknie, zamknij przeglądarkę, wczytaj stronę ponownie i odśwież ją kilka razy, aby sprawdzić, czy wynik nie pochodzi ze strony internetowej zapisanej w pamięci podręcznej.

  Jeśli wszystkie testy zakończą się powodzeniem, wszystko działa prawidłowo. Jeśli nie, przejdź do następnego kroku.

 2. W przeglądarce wpisz stały adres IP. Możesz użyć adresu http://216.218.228.119/ (który wskazuje stronę test-ipv6.com) jako adresu URL1.

  • Jeśli używasz publicznego DNS Google64 w systemie obsługującym tylko protokół IPv6, zamiast adresu URL użyj http://[64:ff9b::d8da:e477]/. Jeśli ten test się nie uda, nie będziesz mieć dostępu do bramy NAT64 o zarezerwowanym prefiksie 64:ff9b::/96 ani nie będzie można korzystać z publicznego serwera DNS Google64.

  • Jeśli używasz systemu obsługującego tylko protokół IPv6 bez publicznego serwera DNS64 Google, jako adresu URL użyj http://[2001:470:1:18::119]/.

  Jeśli wszystko działa, załaduj ponownie stronę w nowo otwartej przeglądarce, aby mieć pewność, że wczyta się ona od nowa. Jeśli testy działają (ale pierwszy krok się nie powiódł), oznacza to, że wystąpił problem z konfiguracją DNS. Sprawdź te kroki, by upewnić się, że wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo. Jeśli te testy nie zadziałają, przejdź do następnego kroku.

 3. Cofnij wprowadzone zmiany w DNS i ponownie uruchom testy. Jeśli testy nadal nie działają, oznacza to, że wystąpił problem z ustawieniami sieci. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.

Jeśli po ustawieniu publicznego serwera DNS Google jako resolvera wystąpią jakiekolwiek problemy, wykonaj procedurę diagnostyczną.

1 Google dziękuje Jasonowi Feslerowi za przyznanie uprawnień do używania adresów URL test-ipv6.com do celów testowania DNS w przeglądarce.

Wróć do starych ustawień DNS

Jeśli nie masz skonfigurowanych wcześniej żadnych niestandardowych serwerów DNS, aby przywrócić stare ustawienia, w oknie, w którym zostały określone adresy IP Google, wybierz opcję automatycznego uzyskiwania adresów serwerów DNS lub usuń adresy IP Google. Spowoduje to przywrócenie w ustawieniach domyślnych serwerów dostawcy internetu.

Jeśli musisz ręcznie określić adresy IP, wykonaj powyższe procedury, aby wskazać stare adresy IP.

W razie potrzeby uruchom ponownie system.