Google Slides API

Odczytuje i zapisuje prezentacje w Prezentacjach Google.

Usługa: slide.googleapis.com

Do korzystania z tej usługi zalecamy używanie bibliotek klienta udostępnionych przez Google. Jeśli aplikacja musi używać własnych bibliotek do wywoływania tej usługi, podczas wysyłania żądań do interfejsu API używaj tych informacji.

Dokument Discovery

Dokument Discovery to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współpracują z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy usługi i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego usługi:

  • https://slides.googleapis.com

Zasób REST: v1.presentations

Metody
batchUpdate POST /v1/presentations/{presentationId}:batchUpdate
Stosuje co najmniej jedną aktualizację prezentacji.
create POST /v1/presentations
Tworzy pustą prezentację, używając tytułu podanego w żądaniu.
get GET /v1/presentations/{presentationId}
Pobiera najnowszą wersję określonej prezentacji.

Zasób REST: v1.presentations.pages

Metody
get GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}
Pobiera najnowszą wersję określonej strony w prezentacji.
getThumbnail GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}/thumbnail
Generuje miniaturę najnowszej wersji określonej strony w prezentacji i zwraca adres URL miniatury obrazu.