DimensionRange

Zakres wzdłuż jednego wymiaru w arkuszu. Wszystkie indeksy mają wartość zero. Indeksy są w połowie otwarte: indeks początkowy jest uwzględniony, a indeks końcowy nie. Brakujące indeksy wskazują, że zakres nie jest powiązany z daną stroną.

Zapis JSON
{
  "sheetId": integer,
  "dimension": enum (Dimension),
  "startIndex": integer,
  "endIndex": integer
}
Pola
sheetId

integer

Arkusz, do którego należy ten zakres.

dimension

enum (Dimension)

Wymiar rozpiętości.

startIndex

integer

Początek (włącznie) spanu lub nieskonfigurowana, jeśli nie jest ograniczony.

endIndex

integer

Koniec (wyłączny) zakresu lub nieustawiony, jeśli nie jest ograniczony.