Dimension

Wskazuje wymiar, którego dotyczy dana operacja.

Wartości w polu enum
DIMENSION_UNSPECIFIED Nie używaj wartości domyślnej.
ROWS Działa w wierszach arkusza.
COLUMNS Działa w kolumnach arkusza.