Tài nguyên dành cho nhà phát triển về các giải pháp

Hãy sử dụng tài nguyên ở đây để kết hợp các phương pháp hay nhất nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng trong các giải pháp của bạn.
Cung cấp biểu mẫu đăng ký nhanh chóng và dễ dàng cho người dùng và giúp cung cấp bằng chứng về địa chỉ trong ứng dụng.
Xem mã phía sau các tính năng giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các cửa hàng, sản phẩm, ATM và chi nhánh gần nhất.
Tìm hiểu cách tận dụng tối đa tiện ích này để giảm tỷ lệ bỏ qua giỏ hàng và tăng tỷ lệ giao hàng thành công.
Tìm hiểu cách so khớp giao dịch của người dùng với tên người bán, thông tin chi tiết và vị trí để giúp người dùng nhanh chóng xác định giao dịch của họ và giảm số cuộc gọi dịch vụ khách hàng.