Câu hỏi thường gặp về quá trình di chuyển cổng hỗ trợ Google Cloud

Quan trọng: Gói Google Maps Platform Premium không còn được hỗ trợ để đăng ký hoặc trở thành khách hàng mới.

Chức năng Cổng thông tin hỗ trợ của Google Cloud sẽ được di chuyển sang Google Cloud Console để tập trung tất cả công việc của bạn và mang lại trải nghiệm hợp nhất, tinh tế.

Kể từ giữa tháng 2 năm 2021, phần quản lý mã ứng dụng khách của Google Maps đã được di chuyển sang Cloud Console. Bạn có thể thực hiện các tác vụ quản lý mã ứng dụng khách thông qua Bảng điều khiển hoặc Cổng thông tin. Hai ứng dụng này sẽ được đồng bộ hoá trong giai đoạn di chuyển này. Vì vậy, những công việc được thực hiện ở một vị trí sẽ được phản ánh ở cả hai nơi.

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, khách hàng sẽ không thể đăng nhập vào Google Cloud Support Portal nữa và phải bắt đầu sử dụng Cloud Console cho mọi tác vụ đã thực hiện trước đó trong Cloud Support Portal, bao gồm cả việc quản lý mã ứng dụng khách và liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Thông tin chung

Câu hỏi hỗ trợ

Câu hỏi về mã ứng dụng khách

Câu hỏi khác

Thông tin chung

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Chúng tôi sẽ thay thế Cổng hỗ trợ Google Cloud bằng mục Nền tảng Google Maps trong Cloud Console để tập trung tất cả nhiệm vụ của bạn vào một nền tảng duy nhất và cung cấp trải nghiệm hợp nhất, tinh tế.

Cloud Console cung cấp một bộ tính năng phong phú hơn, toàn diện hơn để giúp bạn quản lý hoạt động triển khai Nền tảng Google Maps.

Việc bạn cần làm

Ngay khi bạn nhận được thông tin về việc di chuyển chức năng, hãy đăng nhập và làm quen với Cloud Console rồi bắt đầu chỉ định vai trò cho người dùng của bạn.

Vai trò:
Chủ sở hữu dự án
Vai trò:
Biên tập viên dự án
Vai trò:
Người xem dự án
Vai trò: Người chỉnh sửa hỗ trợ
Kỹ thuật
Vai trò: Thanh toán
Quản trị viên tài khoản
Vai trò: Người xem tài khoản
Thanh toán
Quản lý mã ứng dụng khách
Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật
Hỗ trợ vấn đề thanh toán
Báo cáo mức sử dụng dự án
Báo cáo thanh toán cho dự án
Báo cáo thanh toán của tài khoản
  • Các thao tác quản lý mã ứng dụng khách bao gồm việc uỷ quyền sử dụng miền với ID ứng dụng khách, thêm và xoá miền được uỷ quyền, xem khoá mã hoá cho mã ứng dụng khách và làm nhiều việc khác.
  • Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật bao gồm các công việc như triển khai và khắc phục sự cố API, yêu cầu tăng hạn mức và chuyển vấn đề về sản phẩm lên bộ phận kỹ thuật.
  • Hỗ trợ vấn đề về việc thanh toán bao gồm việc thiết lập tài khoản thanh toán, tìm hiểu các khoản phí, thay đổi quyền sở hữu dự án, gửi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc thanh toán và các công việc khác liên quan đến việc thanh toán hoặc tính phí.

Lưu ý: Hiện tại, Chủ sở hữu dự án và Người chỉnh sửa dự án có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về việc thanh toán. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, chỉ Quản trị viên thanh toán mới có quyền tạo các loại trường hợp này.

Làm cách nào để truy cập vào Cloud Console?

Để truy cập vào Cloud Console, bạn phải có Tài khoản Google. Thông tin đăng nhập và mật khẩu bạn dùng cho Cổng thông tin hỗ trợ của Google Cloud sẽ không hoạt động nữa. Nếu bạn có Tài khoản Google nhưng không thể đăng nhập, hãy khôi phục tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tạo một Tài khoản Google mới.

Làm cách nào để truy cập vào dự án của tôi?

Nếu Tài khoản Google mà trước đây bạn dùng để đăng nhập vào Google Cloud Support Portal không có quyền truy cập vào(các) dự án liên kết với mã ứng dụng khách của bạn:

  1. Kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google khác được liên kết với dự án hay không.
  2. Liên hệ với một Chủ sở hữu dự án hiện tại và yêu cầu họ cấp cho bạn quyền truy cập.
  3. Nếu bạn không biết ai là Chủ sở hữu dự án hoặc Chủ sở hữu dự án không có mặt, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của Maps để tìm hiểu các lựa chọn khác nhằm khôi phục dự án.

Câu hỏi hỗ trợ

Làm cách nào để liên hệ với nhóm hỗ trợ?

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập vào trang Hỗ trợ Nền tảng Google Maps trong Bảng điều khiển Cloud. Tìm hiểu cách tạo yêu cầu hỗ trợ trên trang Tài nguyên và Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.

Bạn gặp vấn đề khi truy cập vào dự án Cloud Console ?

Nếu gặp vấn đề khi truy cập vào dự án trên Cloud Console, bạn cũng có thể tạm thời liên hệ với nhóm hỗ trợ thông qua biểu mẫu này. Thời gian phản hồi sẽ chậm hơn so với trong Cloud Console.

Các trường hợp được tạo trong Cổng hỗ trợ của Google Cloud có xuất hiện trong Cloud Console không?

Trang hỗ trợ của Cloud Console hiện không cung cấp danh sách các yêu cầu hỗ trợ gần đây.

Làm cách nào để thêm người dùng khác vào yêu cầu hỗ trợ?

Nếu bạn muốn người dùng khác xem hoặc tham gia vào một yêu cầu hỗ trợ đang chờ xử lý, hãy thêm họ vào chuỗi email bằng cách sử dụng trường Người nhận khác trong Cloud Console trên trang Tạo yêu cầu hỗ trợ.

Bạn cũng có thể trả lời email xác nhận tạo trường hợp (hoặc bất kỳ email nào tiếp theo) và thêm những người dùng khác vào trường CC. Thay vì thêm tất cả người dùng riêng lẻ, bạn cũng có thể tạo một nhóm trên Google Group. Mọi thành viên trong nhóm đều có thể đọc và trả lời yêu cầu hỗ trợ, đồng thời, nhóm cũng có thể hoạt động như một nơi lưu trữ tất cả yêu cầu hỗ trợ.

Làm cách nào để báo cáo một trường hợp lên cấp trên? (tính năng báo cáo chỉ dành cho một số người dùng)

Để báo cáo một trường hợp, bạn phải đợi một giờ sau khi tạo yêu cầu. Sau đó, hãy sử dụng nút Chuyển lên cấp trên ở chân trang email hỗ trợ, trong email xác nhận tạo yêu cầu hoặc trong bất kỳ phản hồi nào cho trường hợp đó.

Nếu bạn cố gắng chuyển trường hợp trước khi một giờ trôi qua, thì việc báo cáo lên cấp cao hơn sẽ không diễn ra.

Tôi có thể thay đổi mức độ nghiêm trọng của một trường hợp không?

Bạn có thể trả lời chuỗi yêu cầu hỗ trợ và yêu cầu nhân viên hỗ trợ điều chỉnh mức độ nghiêm trọng của trường hợp lên bất kỳ cấp độ nào, lên đến S2.

Cảnh báo: Nếu bạn cần thay đổi mức độ nghiêm trọng của trường hợp thành S1, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ mới để đảm bảo nhóm hỗ trợ sẽ nhanh chóng nhận được thông báo về mức độ ưu tiên cao này.

Tôi có thể thêm tệp đính kèm vào một trường hợp không?

Hiện tại, bạn không thể thêm tệp đính kèm khi tạo trường hợp lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ tệp đính kèm với nhóm hỗ trợ bằng cách trả lời email xác nhận tạo trường hợp hoặc trả lời bất kỳ thư trả lời nào trong chuỗi email của trường hợp.

Câu hỏi về mã ứng dụng khách

Tôi có thể quản lý mã khách hàng của mình ở đâu?

Quản lý mã ứng dụng khách sẽ được di chuyển sang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực trong Cloud Console muộn nhất vào giữa tháng 2 năm 2021. Bạn sẽ có thể thực hiện các tác vụ quản lý mã ứng dụng khách trong Cổng hỗ trợ cho đến khi quá trình di chuyển chính thức này diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Hai ứng dụng này sẽ được đồng bộ hoá trong khoảng thời gian này. Vì vậy, những việc cần làm được thực hiện ở một vị trí sẽ được phản ánh ở cả hai vị trí.

Ai có thể sửa đổi danh sách URL được uỷ quyền và tạm dừng hoặc huỷ tạm dừng mã khách hàng?

Các nhiệm vụ quản lý Mã ứng dụng khách sẽ chỉ được thực hiện cho Chủ sở hữu và Người chỉnh sửa dự án.

Nút tạm dừng có chức năng gì?

Việc tạm dừng mã ứng dụng khách sẽ khiến tất cả các lệnh gọi API Nền tảng Google Maps đến mã ứng dụng khách đó đều bị từ chối. Sau khi một mã ứng dụng khách bị tạm dừng, bạn sẽ có tối đa 30 ngày để tiếp tục sử dụng mã khách hàng đó. Nếu mã ứng dụng khách không được tiếp tục sau khoảng thời gian đó, mã này sẽ hết hạn và sau 30 ngày (tổng cộng 60 ngày), sẽ không còn xuất hiện trong Cloud Console nữa.

Làm cách nào để biết tôi có đang sử dụng ID ứng dụng khách để xác thực bằng API Nền tảng Google Maps hay không?

Bạn có thể xem mức sử dụng được liên kết với mã ứng dụng khách của mình trong Nền tảng Google Maps > Chỉ số trong Cloud Console. Trên nhiều biểu đồ (Lưu lượng truy cập/Lỗi/Độ trễ theo thông tin xác thực), bạn sẽ thấy các biểu đồ cho thấy mức sử dụng mã ứng dụng khách được gắn cờ project_number: 12345678, trong đó 12345678 được thay bằng số dự án của bạn.

Tại sao tôi không thấy mã ứng dụng khách của mình trong Cloud Console?

Chỉ những mã ứng dụng khách đang hoạt động mới được di chuyển. Nếu mã ứng dụng khách của bạn không còn phân phát lưu lượng truy cập, thì mã ứng dụng đó sẽ không có trong Cloud Console.

Những mã ứng dụng khách bị tạm dừng trong Cloud Console sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày trừ phi bị tạm dừng. Mã ứng dụng khách bị tạm dừng sẽ vẫn hiển thị trong 30 ngày sau khi bị tạm dừng (tổng cộng 60 ngày). Sau thời gian này, bạn sẽ không truy cập được mã ứng dụng này qua Cloud Console nữa.

Làm cách nào để xem, thêm và xoá tất cả URL được uỷ quyền liên kết với mã ứng dụng khách của tôi?

Để quản lý các URL được uỷ quyền, hãy chuyển đến Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực rồi chọn biểu tượng bút chì (chỉnh sửa) ở ngoài cùng bên phải.

Tất cả URL được uỷ quyền sẽ xuất hiện trong bảng URL được uỷ quyền cho mã ứng dụng khách. Để xoá một URL, hãy đánh dấu vào hộp ở bên phải URL đó rồi chọn Xoá ở trên cùng bên phải bảng. Để thêm URL mới, hãy chọn THÊM URL ở cuối bảng.

Tôi có thể tìm khoá mã hoá của mình ở đâu?

Khoá mã hoá cần thiết để xác thực các Nền tảng Google Maps bằng chữ ký URL. Để xem khoá mã hoá của bạn, hãy truy cập vào Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực rồi chọn biểu tượng bút chì ở ngoài cùng bên phải. Khoá mã hoá sẽ nằm ở bên phải của mã ứng dụng khách.

Tôi đang sử dụng khoá mã hoá, nhưng khoá này khác với khoá trên Cloud Console. Khoá của tôi không hợp lệ?
Bảng điều khiển Cloud chỉ hiển thị một trong các khoá mã hoá của bạn. Nếu bạn có thể sử dụng khoá mã hoá và nhận được phản hồi API, thì khoá mã hoá của bạn phải hợp lệ.

Câu hỏi khác

Tôi có thể quản lý mã khách hàng của mình ở đâu?

Quản lý mã ứng dụng khách sẽ được di chuyển sang Cloud Console vào giữa tháng 2 năm 2021. Cho đến thời điểm đó, công cụ này vẫn sẽ có trong Cổng hỗ trợ của Google Cloud.

Tôi có thể xem báo cáo mức sử dụng Gói cao cấp ở đâu?

Báo cáo về Gói đặc biệt không còn phù hợp nữa vì chỉ cần thiết cho các giấy phép Gói cao cấp được theo dõi dựa trên mức tiêu thụ.

Bạn có thể sử dụng chức năng tương tự cho giấy phép Nền tảng Google Maps (bao gồm cả tính năng báo cáo theo kênh) trong báo cáo thanh toán của Cloud Console. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu về Google Maps.

Lưu ý: Những khách hàng sử dụng Gói cao cấp vẫn có giấy phép hoạt động nhưng không thể xem Báo cáo thanh toán sẽ cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ để nhận báo cáo sử dụng sau khi Google Cloud Support Portal ngừng hoạt động.

Tôi có thể xem báo cáo Số liệu phân tích trên Nền tảng Google Maps của mình ở đâu?

Báo cáo Số liệu phân tích của Nền tảng Google Maps cho thấy mức độ tương tác của người dùng cuối với bản đồ dựa trên API JavaScript của Google Maps. Những báo cáo này không và sẽ không được cung cấp trong Cloud Console. Để nhận được thông tin chi tiết như vậy trong tương lai, bạn cần triển khai báo cáo sự kiện tuỳ chỉnh trong một công cụ khác, chẳng hạn như Google Analytics.