Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp

Làm cách nào để di chuyển sang API năng lượng mặt trời mới từ phiên bản trước?

Tôi có thể tìm trợ giúp ở đâu?

Những mã lỗi này có nghĩa là gì?

Cấu hình dự án

Tôi cần có những quyền gì đối với dự án của mình trên Google Cloud?

Tôi có thể sử dụng khoá API cho nhiều dự án trên Google Cloud không?

 • Không, bạn chỉ được sử dụng khoá API cho một dự án trên Google Cloud. Nếu bạn có nhiều dự án Cloud khác, mỗi dự án nên có khoá API riêng. Lưu ý rằng trong một dự án, việc có nhiều khoá API là điều bình thường.

Chi phí

Làm cách nào để giới hạn chi phí?

Mô hình mặt trời

Dữ liệu được làm mới với tần suất như thế nào?

 • Dữ liệu mới được thêm vào mọi lúc, nhưng chúng tôi không có tốc độ làm mới cụ thể cho các khu vực cụ thể. Một số khu vực sử dụng hình ảnh từ vài năm trước. Vui lòng kiểm tra ngày của hình ảnh có liên quan và vui lòng gửi ý kiến phản hồi.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về các giả định cho phân tích tài chính bằng năng lượng mặt trời ở đâu?

 • Google sử dụng thông tin về các ưu đãi về năng lượng mặt trời của chính phủ, cùng với dữ liệu tài chính và các mô hình khác, từ Nghiên cứu về năng lượng sạch.

Ống khói và cửa mái có được API xem xét khi đánh giá vị trí lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời không?

 • Có, với bản đồ độ cao, ống khói và cửa mái được xác định là hình chữ nhật nhỏ, đồng thời mô hình không dùng các tấm pin mặt trời.

API có thể nhìn thấy bên trong các toà nhà không?

 • Không, chỉ mái nhà.

API có thể đưa ra thông tin đánh giá cho một căn hộ cụ thể trong một khu phức hợp toà nhà không?

 • Tuỳ trường hợp. Mô hình này sử dụng dữ liệu của Google Maps. Vì vậy, nếu căn hộ được phân loại là toàn bộ toà nhà trong Google Maps, thì nóc của một căn hộ cụ thể của toà nhà đó sẽ hiển thị riêng biệt.

Tại sao đôi khi API không trả về bất kỳ dữ liệu nào cho một toà nhà mà tôi biết là tồn tại?

 • Điều này có thể xảy ra khi có những toà nhà mới hơn không tồn tại khi hoạt động ánh xạ được thực hiện tại thời điểm đó.

Làm cách nào để sử dụng lớp dữ liệu mặt trời thông lượng để trực quan hoá bóng?

 • Các mái hướng về phía Bắc nhận được ít thông lượng hơn (bức xạ mặt trời), nghĩa là chúng sẽ có bóng râm cao hơn. Bạn có thể tận dụng thông tin này khi thực hiện các quy trình đánh giá điện mặt trời. Lớp dữ liệu thông lượng cho phép bạn trực quan hoá các màu khác nhau.
 • Ngoài ra, bạn có thể tạo ô thông lượng của riêng mình và tuỳ chỉnh màu sắc, đặc biệt nếu bạn muốn tìm các giá trị số cụ thể của độ bóng trên mái.

Làm cách nào để sử dụng hourlyShadeUrls từ dịch vụ Data (Lớp mẫu)?

 • Bạn có thể quay lại ảnh chụp nhanh hằng ngày về sắc độ trong suốt cả năm và tạo ảnh GIF động hoặc video về sự thay đổi sắc độ trong một năm.

Tôi có thể thực hiện các phép tính tuỳ chỉnh của riêng mình không?

 • Có, có thể sử dụng các lớp dữ liệu mặt trời thông lượng và DSM (bản đồ chiều cao tại mỗi điểm) để tuỳ chỉnh tốt hơn.

Tại sao API trả về một URL và tôi có thể làm gì với URL đó?

 • Các URL này là các con trỏ ngắn hạn để cho phép bạn tải các lớp dữ liệu tương ứng xuống.