Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giới thiệu

API Độ cao cung cấp giao diện đơn giản để truy vấn các vị trí trên trái đất cho dữ liệu độ cao. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu dữ liệu độ cao được lấy mẫu dọc theo các đường dẫn, cho phép bạn tính toán độ thay đổi độ cao dọc theo các tuyến đường. Với API Độ cao, bạn có thể phát triển các ứng dụng đi bộ và đạp xe, ứng dụng định vị hoặc ứng dụng khảo sát có độ phân giải thấp.

Dữ liệu độ cao có sẵn cho tất cả vị trí trên bề mặt trái đất, bao gồm cả vị trí độ sâu dưới đáy đại dương (trả về các giá trị âm). Trong những trường hợp Google không sở hữu các phép đo độ cao chính xác tại vị trí chính xác mà bạn yêu cầu, dịch vụ sẽ nội suy và trả về một giá trị trung bình bằng bốn vị trí gần nhất. Giá trị độ cao được biểu thị tương ứng với mực nước biển trung bình tại địa phương (LMSL).

Bạn truy cập API Độ cao thông qua giao diện HTTP. Người dùng API JavaScript cho Maps cũng có thể truy cập trực tiếp vào API này bằng cách sử dụng đối tượng ElevationService(). (Xem Dịch vụ độ cao để biết thêm thông tin.)

Trước khi bắt đầu

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển trang web và nhà phát triển di động muốn sử dụng dữ liệu độ cao trong bản đồ do một trong những API của Nền tảng Google Maps cung cấp. Bài viết này giới thiệu về việc sử dụng API và tài liệu tham khảo về các thông số hiện có.

Trước khi bắt đầu phát triển bằng Height API, hãy xem lại các yêu cầu xác thực (bạn cần có khóa API) và thông tin về việc sử dụng API và thanh toán (bạn cần bật tính năng thanh toán cho dự án của mình).