Ghi chú phát hành tính năng tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây

Trang này được cập nhật bằng thông tin liên quan và các vấn đề đã biết.

Ngày 4 tháng 4 năm 2024

Mở rộng Hệ phân cấp đối tượng bản đồ với:

 • Các tính năng mới trong tính năng Cơ sở hạ tầng > Trạm phương tiện công cộng:

  • Dịch vụ cho thuê xe đạp
  • Trạm xe buýt
  • Bến phà
  • Trạm xe lửa có dây kéo
  • Trạm cáp treo
 • Các tính năng mới trong tính năng Cơ sở hạ tầng > Trạm phương tiện công cộng > Ga xe lửa:

  • Trạm xe điện

Bổ sung tính năng tuỳ chỉnh hình đa giác cho các tính năng sau:

 • Sân bay
 • Nghĩa trang
 • Sân gôn

Giải quyết các vấn đề đã biết 321086844325051372, trong đó một số điểm quan tâm đã bỏ qua kiểu tuỳ chỉnh và khả năng hiển thị trên các mức thu phóng khác nhau.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

Cập nhật trình chỉnh sửa kiểu bản đồ để hiển thị mức thu phóng hiện tại và toạ độ của điểm giữa của khung nhìn.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024

Ngừng sử dụng kiểu bản đồ cũ dựa trên đám mây

Tất cả các kiểu bản đồ cũ sẽ cần được di chuyển sang kiểu bản đồ thế hệ mới của tính năng bản đồ trên đám mây để mang lại nhiều khả năng tuỳ chỉnh hơn cho các nhà phát triển.

Tất cả dự án trên đám mây của Google có kiểu bản đồ cũ hiện có hoặc những dự án đã chọn không sử dụng kiểu bản đồ trên đám mây thế hệ mới trước ngày 18 tháng 3 năm 2024 sẽ có thể giữ lại các lựa chọn ưu tiên đó cho đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, bạn sẽ không thể tạo kiểu bản đồ cũ mới trừ phi trước đó bạn đã chọn không sử dụng phiên bản mới nhất của kiểu bản đồ trên đám mây.

Sau ngày 18 tháng 3 năm 2025, tất cả các kiểu bản đồ cũ sẽ tự động được di chuyển và ngừng hoạt động. Quá trình di chuyển tự động này có thể dẫn đến một số thay đổi đối với kiểu bản đồ.

Cập nhật mọi kiểu bản đồ cũ lên phiên bản mới nhất trước ngày 18 tháng 3 năm 2025 để một số kiểu bản đồ của bạn không bị gián đoạn.

Vấn đề đã biết

Sau đây là các vấn đề đã biết khi tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây.

 • Kiểu nét vẽ văn bản không phải lúc nào cũng hoạt động nếu không được tạo kiểu trong bản đồ cơ sở. Trường hợp đã biết là về Nước.
 • 312220318: Khi áp dụng nét vẽ cho toà nhà 3D, nét vẽ sẽ bị bỏ qua và nhiều sắc độ của màu nền sẽ được dùng để tạo các cạnh hiệu quả.
 • 332916114: Không phải đối tượng nào của bản đồ cũng có thể tạo kiểu.

Vấn đề đã biết về iOS

 • Ứng dụng iOS không nội suy màu nét chữ cho nhãn.