Kết nối với cộng đồng nhà phát triển

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StackOverflow

Đặt câu hỏi bên dưới thẻ google-maps.

GitHub

Hãy phát triển các mẫu của chúng tôi và đóng góp cho các thư viện nguồn mở.

YouTube

Xem hướng dẫn, câu chuyện của người dùng, thông báo và các nội dung khác.

Discord

Trò chuyện với các nhà phát triển khác về Nền tảng Google Maps.

Twitter

Hãy theo dõi @GMapsPlatform để biết các thông báo mới nhất.

Công cụ theo dõi lỗi

Đã xảy ra lỗi? Gửi báo cáo lỗi cho chúng tôi!