Chương trình công khai

Chương trình công là gì?

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp của Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng, truyền thông tin tức và giáo dục. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng các nhà phát triển hỗ trợ các tổ chức và chương trình này.

Những người dùng hiện tại của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận đang nhận được khoản tài trợ sẽ chuyển sang tín dụng Nền tảng Google Maps. Các tổ chức đủ điều kiện có thể đăng ký nhận tín dụng trên Nền tảng Google Maps thông qua các chương trình sau:

Tất cả người dùng Nền tảng Google Maps sẽ nhận được khoản tín dụng định kỳ hằng tháng trị giá 200 USD cho những tài khoản đã bật tính năng thanh toán.

Google Workspace for Nonprofits

Thông tin chi tiết

Các tổ chức Google cho Tổ chức phi lợi nhuận đã xác minh có thể đăng ký để nhận thêm tín dụng để sử dụng trên Nền tảng Google Maps, với giá từ 250 USD/tháng. Người đăng ký phải có thẩm quyền thay mặt cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách về tín dụng cho Nền tảng Google Maps.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải đăng ký chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận và đăng nhập vào tài khoản của mình để đăng ký nhận thêm tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Đăng ký

 1. Đăng ký tài khoản Google cho Tổ chức phi lợi nhuận.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google cho Tổ chức phi lợi nhuận của bạn.
 3. Kích hoạt tín dụng trên Nền tảng Google Maps.
 4. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho tổ chức phi lợi nhuận. Bạn phải có quyền quản trị đối với tài khoản thanh toán của tổ chức phi lợi nhuận để hoàn tất đơn đăng ký.

Nhân viên ứng cứu khủng hoảng

Thông tin chi tiết

Các nhà phát triển và tổ chức ứng phó với khủng hoảng có thể đăng ký nhận tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho dự án của họ. Người đăng ký phải có thẩm quyền thay mặt tổ chức của bạn chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách về tín dụng của Nền tảng Google Maps.

Đăng ký

 1. Xem cách Google làm việc với các nhân viên ứng cứu khủng hoảng.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho nhân viên ứng phó khủng hoảng .

Hãng truyền thông tin tức

Thông tin chi tiết

Các nhà báo và hãng truyền thông tin tức đã được xác minh có thể đăng ký nhận tín dụng của Nền tảng Google Maps, với mức khởi điểm là 250 USD/tháng. Người đăng ký phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách về tín dụng của Nền tảng Google Maps thay mặt cho tổ chức của bạn.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải là một tổ chức có sứ mệnh chính là báo chí để đăng ký nhận tín dụng truyền thông tin tức trên Nền tảng Google Maps.

Đăng ký

 1. Xem cách Google hợp tác với các hãng truyền thông tin tức.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho các hãng truyền thông.

Doanh nghiệp mới thành lập

Thông tin chi tiết

Các công ty khởi nghiệp trên Google Cloud đã xác minh có thể đăng ký để nhận tín dụng Nền tảng Google Maps. Người đăng ký phải có thẩm quyền thay mặt tổ chức của bạn chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách về tín dụng của Nền tảng Google Maps.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải được phê duyệt tham gia Google for Startups: Cloud Program để đăng ký tín dụng khởi nghiệp Nền tảng Google Maps.

 1. Kiểm tra điều kiện tham gia Chương trình Google for Startups: Cloud Program và đăng ký.
 2. Sau khi bạn được phê duyệt tham gia Chương trình Google for Startups: Cloud, hãy hoàn tất biểu mẫu đăng ký Maps Credits.

Khoa

Thông tin chi tiết

Khoa tại các tổ chức giáo dục đại học có thể đăng ký tín chỉ để giảng dạy các khoá học. Những học viên quan tâm có thể khuyến khích các giảng viên của mình nộp đơn xin tín chỉ để dùng trong khoá học tiếp theo. Xem Câu hỏi thường gặp của chương trình.

Đăng ký

 1. Xem công việc của Google với giảng viên.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng Google Cloud cho khoa.

Công ty vận tải

Thông tin chi tiết

Các công ty vận tải đã xác minh có thể đăng ký nhận tín dụng trên Nền tảng Google Maps, với mức khởi điểm là 1.000 USD mỗi tháng. Người đăng ký phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách tín dụng của Nền tảng Google Maps thay mặt cho tổ chức của bạn.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải là công ty vận tải đã xác minh để đăng ký tín dụng cho công ty vận tải trên Nền tảng Google Maps.

Đăng ký

 1. Thực hiện theo các bước để bắt đầu và bật tính năng thanh toán trên Nền tảng Google Maps.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho các tổ chức công ty vận tải.