Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, một kế hoạch Theo dõi tài sản mới đã được ra mắt trên Google Maps Platform. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có mức sử dụng lớn (hàng nghìn tài sản) và một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây được đề cập trong kế hoạch theo dõi tài sản của Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API đường (bao gồm cả Giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • API tĩnh cho Maps
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem phố

Thanh toán

Việc thanh toán cho gói này được thiết lập dưới dạng một khoản phí cố định hằng tháng và được đính kèm vào tài khoản thanh toán của bạn. Việc này sẽ dẫn đến một SKU mới xuất hiện trong báo cáo mức sử dụng bảng điều khiển dành cho nhà phát triển: Phí hằng tháng trên Maps. Phí này được tính theo tỷ lệ mỗi ngày và hiển thị trong biểu đồ mức sử dụng của bạn. Nó xuất hiện khi bạn nhóm cả hai theo "dự án" hoặc "SKU" trong báo cáo mức sử dụng, vì phí thanh toán hằng tháng được đính kèm vào tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Mức sử dụng trên mỗi API vẫn hiển thị trong các báo cáo sử dụng. Các API được đề cập ở trên sẽ có giá bằng 0 và sẽ được áp dụng mức phí cố định hằng tháng. API không được bao gồm (API Địa điểm) sẽ được tính phí trên cơ sở trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Quy trình đặt giá dịch vụ địa điểm" trong hợp đồng.

Hạn mức

Gói bạn đã đăng ký để xác định hạn mức mà bạn nhận được. Để kiểm tra những giới hạn nào đủ điều kiện cho dự án, hãy xem phần "Cấp gói đăng ký theo dõi tài sản trên Maps" trong hợp đồng của bạn. Trong bảng, bạn sẽ thấy mức tăng QPS tương ứng.

Trong quá trình thiết lập ban đầu của dự án, chúng tôi đã cấp phép QPS đi kèm trên cả API Chỉ đường và API Mã hóa địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào bất kỳ API nào khác được bao gồm trong kế hoạch Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp chuyển sang một gói thuê bao cao hơn.

Đối với các yêu cầu tăng hạn mức tạm thời khẩn cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.