İstemciler Arası Kimlik

Geliştiriciler yazılım geliştirdiklerinde, rutin olarak bir web sunucusunda çalışan modülleri, tarayıcıda çalışan diğer modülleri ve yerel mobil uygulamalar olarak çalışan diğer modülleri içerir. Hem geliştiriciler hem de yazılımlarını kullanan kişiler, genellikle tüm bu modülleri tek bir uygulamanın parçası olarak düşünür.

Google'ın OAuth 2.0 uygulaması bu dünya görüşünü destekler. OAuth2.0 tabanlı hizmetlerden herhangi birini kullanmak için, Google API Console'de yazılımınızı kurmanız gerekir. API Console'daki organizasyon birimi, çok bileşenli bir uygulamaya karşılık gelebilecek bir "proje" dir. Her proje için marka bilgisi sağlayabilir ve uygulamanın hangi API'lere erişeceğini belirtmeniz gerekir. Çok bileşenli bir uygulamanın her bileşeni, API Console'da oluşturulan benzersiz bir dize olan bir müşteri kimliği ile tanımlanır.

İstemciler arası yetkilendirme hedefleri

Bir uygulama yetkilendirme için OAuth 2.0 kullandığında, uygulama bir kaynağa erişim için bir OAuth 2.0 erişim jetonu talep etmek için kullanıcı adına hareket eder ve uygulama bunu bir veya daha fazla kapsam dizesiyle tanımlar. Normalde, kullanıcıdan erişimi onaylaması istenir.

Bir kullanıcı belirli bir kapsam için uygulamanıza erişim izni verdiğinde, kullanıcı Google API Console'de oluşturduğunuz proje düzeyinde ürün markasını içeren kullanıcı izni ekranına bakar. Bu nedenle Google, bir kullanıcı bir projedeki herhangi bir istemci kimliğine belirli bir kapsama erişim izni verdiğinde, bu hibe, kullanıcının bu kapsam için tüm uygulamaya olan güvenini gösterdiğini düşünür.

Bunun sonucu, uygulamanın bileşenleri Google'ın bugün web uygulamalarını, Android uygulamalarını, Chrome'u içeren yetkilendirme altyapısı tarafından güvenilir bir şekilde doğrulanabildiğinde, aynı mantıksal uygulama için herhangi bir kaynağa erişimi onaylaması için kullanıcıdan birden fazla kez istenmemesidir uygulamalar, iOS uygulamaları, yerel masaüstü uygulamaları ve sınırlı girişli cihazlar.

İstemciler arası erişim belirteçleri

Yazılım, OAuth 2.0 Erişim belirteçlerini, kodun çalıştığı platforma bağlı olarak çeşitli yollarla elde edebilir. Ayrıntılar için Google API'lerine Erişmek için OAuth 2.0'ı Kullanma konusuna bakın. Normalde, bir erişim belirteci verilirken kullanıcı onayı gerekir.

Neyse ki, Google yetkilendirme altyapısı, aynı projedeki diğerlerine yetki verip vermemeyi değerlendirirken belirli bir proje içindeki bir müşteri kimliği için kullanıcı onayları hakkındaki bilgileri kullanabilir.

Bunun etkisi, bir Android uygulaması belirli bir kapsam için bir erişim belirteci talep ederse ve talep eden kullanıcı aynı projedeki bir web uygulamasına aynı kapsam için zaten onay verdiyse, kullanıcıdan bir kez daha onaylaması istenmeyecektir. Bu her iki şekilde de çalışır: Android uygulamanızda bir kapsama erişim verildiyse, aynı projedeki başka bir istemciden bir web uygulaması gibi tekrar talep edilmeyecektir.