Łączenie konta Google z protokołem OAuth

Konta są łączone przy użyciu standardowych przepływów protokołu OAuth 2.0 i kodu autoryzacji. Twoja usługa musi obsługiwać punkty końcowe autoryzacji zgodnej z protokołem OAuth 2.0 i punkty końcowe tokena.

W ramach procesu domyślnego Google otwiera punkt końcowy autoryzacji w przeglądarce użytkownika. Po udanym logowaniu zwracasz do Google token dostępu o dłuższej długości. Ten token dostępu jest teraz dołączany do każdego żądania wysyłanego przez Google.

W procesie kodu autoryzacji potrzebujesz 2 punktów końcowych:

 • Punkt końcowy autoryzacji, który wyświetla interfejs logowania użytkownikom, którzy jeszcze nie są zalogowani. Punkt końcowy autoryzacji tworzy też krótki kod autoryzacji do rejestrowania użytkowników i uzyskiwania zgody na żądany dostęp.

 • Punkt końcowy token Exchange, który jest odpowiedzialny za 2 typy giełd:

  1. Wymiana kodu autoryzacji dla długotrwałego tokenu odświeżania i krótkoterminowego tokena dostępu. Wymiana następuje, gdy użytkownik przeprowadzi proces łączenia kont.
  2. Wymiana tokenu odświeżania o długim czasie ważności na token dostępu o krótkim czasie ważności. Ta wymiana ma miejsce, gdy Google potrzebuje nowego tokena dostępu, ponieważ wygasł.

Wybierz przepływ OAuth 2.0

Chociaż procedura domyślna jest prostsza, zalecamy, by tokeny dostępu domyślnie ustały. Dzieje się tak, ponieważ użytkownik jest zmuszony ponownie połączyć swoje konto po wygaśnięciu tokena w wynikowy sposób. Jeśli ze względów bezpieczeństwa zależy Ci na wygaśnięciu tokena, zdecydowanie zalecamy użycie procesu kodu autoryzacji.

Wskazówki dotyczące wyglądu

W tej sekcji opisano wymagania projektowe i zalecenia dotyczące ekranu użytkownika hostowanego przez proces łączenia OAuth. Po wywołaniu jej przez aplikację Google na Twojej platformie wyświetla się ekran logowania na stronie Google, a użytkownik wyraża zgodę na połączenie konta. Gdy użytkownik wyrazi zgodę na połączenie kont, zostanie przekierowany z powrotem do aplikacji Google.

Ten wykres przedstawia czynności, jakie musi wykonać użytkownik, aby połączyć swoje konto Google z Twoim systemem uwierzytelniania. Pierwszy zrzut ekranu przedstawia linki inicjowane przez użytkownika na Twojej platformie. Drugi obraz przedstawia logowanie użytkownika w Google, a trzeci – zgodę użytkownika i jego potwierdzenie na potrzeby połączenia konta Google z aplikacją. Ostatni zrzut ekranu przedstawia połączone konto użytkownika w aplikacji Google.
Rysunek 1. Łączenie kont loguje się w Google i na ekranach zgody.

Wymagania

 1. Musisz poinformować, że konto użytkownika zostanie połączone z Google, a nie z konkretną usługą Google, taką jak Google Home czy Asystent Google.

Zalecenia

Zalecamy wykonanie tych czynności:

 1. Wyświetl Politykę prywatności Google Podaj na ekranie zgody link do Polityki prywatności Google.

 2. Dane do udostępnienia. Stosuj jasne i zwięzłe sformułowania, których użytkownik potrzebuje, i wyjaśnij, jakich danych Google potrzebuje i dlaczego.

 3. Stosuj jednoznaczne wezwania do działania. Jasno umieść wezwanie do działania na ekranie zgody, np. „Zgadzam się i łączę”. Użytkownicy muszą wiedzieć, jakie dane muszą udostępnić Google, by połączyć swoje konta.

 4. Możliwość anulowania. Zapewnij użytkownikom możliwość powrotu lub anulowania subskrypcji, jeśli nie chcą tworzyć linków.

 5. Przejrzysty proces logowania. Upewnij się, że użytkownicy mają wyraźną metodę logowania się na swoje konto Google, np. pola do wpisania nazwy użytkownika i hasła lub logowania się przez Google.

 6. Możliwość odłączenia. Udostępnij użytkownikom mechanizm odłączenia kont, na przykład URL do ustawień ich konta na Twojej platformie. Możesz też podać link do konta Google, na którym użytkownicy mogą zarządzać swoim połączonym kontem.

 7. Możliwość zmiany konta użytkownika. Zasugeruj użytkownikom zmianę swojego konta. Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownicy mają zwykle kilka kont.

  • Jeśli użytkownik musi zamknąć ekran zgody, aby przełączyć konta, wyślij do Google opis możliwego do odzyskania błędu, aby mógł zalogować się na wybrane konto przy użyciu łączenia OAuth i procesu domyślnego.
 8. Logo. Wyświetlaj logo swojej firmy na ekranie zgody. Umieść swoje logo zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stylu. Jeśli chcesz też wyświetlać logo Google, zobacz Logo i znaki towarowe.

Tworzenie projektu

Aby utworzyć projekt z funkcją łączenia kont:

 1. Go to the Google API Console.
 2. Kliknij Utwórz projekt .
 3. Wpisz nazwę lub zaakceptuj wygenerowaną sugestię.
 4. Potwierdź lub edytuj pozostałe pola.
 5. Kliknij Utwórz .

Aby wyświetlić identyfikator projektu:

 1. Go to the Google API Console.
 2. Znajdź swój projekt w tabeli na landing page. Identyfikator projektu pojawia się w kolumnie ID .

Proces łączenia kont Google obejmuje ekran zgody, na którym aplikacja prosi o dostęp do ich danych, rodzaj danych, o które proszą, oraz obowiązujące warunki. Przed wygenerowaniem identyfikatora klienta interfejsu API Google musisz skonfigurować ekran zgody OAuth.

 1. Otwórz stronę Ekran zgody OAuth w konsoli interfejsów API Google.
 2. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz właśnie utworzony projekt.
 3. Na stronie „Ekran zgody OAuth” wypełnij formularz i kliknij przycisk „Zapisz”.

  Nazwa aplikacji: nazwa aplikacji, która prosi o zgodę. Nazwa powinna dokładnie odzwierciedlać Twoją aplikację i być zgodna z nazwą, którą użytkownicy widzą w innych miejscach. Nazwa aplikacji będzie widoczna na ekranie zgody na łączenie kont.

  Logo aplikacji: obraz na ekranie zgody, który pomoże użytkownikom rozpoznać Twoją aplikację. Logo jest widoczne na ekranie zgody łączenia kont oraz w ustawieniach konta.

  Adres e-mail zespołu pomocy: umożliwia użytkownikom kontaktowanie się z Tobą w razie pytań o udzielenie zgody.

  Zakresy dla interfejsów API Google: zakresy umożliwiają aplikacji dostęp do prywatnych danych Google użytkownika. W przypadku łączenia kont Google wystarczy ustawić domyślny zakres (adres e-mail, profil, identyfikator openid) i nie musisz dodawać żadnych poufnych zakresów. Ogólnie sprawdzoną metodą jest stopniowe zgłaszanie żądań zakresów w momencie, gdy jest wymagany dostęp, a nie z góry. Więcej informacji

  Autoryzowane domeny: aby chronić Ciebie i Twoich użytkowników, Google zezwala na korzystanie z autoryzowanych domen tylko aplikacjom, które uwierzytelniają się za pomocą protokołu OAuth. Linki Twoich aplikacji muszą być hostowane w autoryzowanych domenach. Więcej informacji

  Link do strony głównej aplikacji: strona główna Twojej aplikacji. Musi być hostowany w autoryzowanej domenie.

  Link do polityki prywatności aplikacji: wyświetlany na ekranie zgody dotyczącej łączenia konta Google. Musi być hostowany w autoryzowanej domenie.

  Link do Warunków korzystania z usługi (opcjonalny): musi być hostowany w autoryzowanej domenie.

  Rysunek 1. Ekran ze zgodą na łączenie konta Google dla fikcyjnej aplikacji, Tunery

 4. Sprawdź „Stan weryfikacji”, jeśli zgłoszenie wymaga weryfikacji, a następnie kliknij przycisk „Prześlij do weryfikacji”, aby przesłać zgłoszenie do weryfikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wymagania dotyczące weryfikacji OAuth.

Implementowanie serwera OAuth

To support the OAuth 2.0 implicit flow, your service makes an authorization endpoint available by HTTPS. This endpoint is responsible for authentication and obtaining consent from users for data access. The authorization endpoint presents a sign-in UI to your users that aren't already signed in and records consent to the requested access.

When a Google application needs to call one of your service's authorized APIs, Google uses this endpoint to get permission from your users to call these APIs on their behalf.

A typical OAuth 2.0 implicit flow session initiated by Google has the following flow:

 1. Google opens your authorization endpoint in the user's browser. The user signs in, if not signed in already, and grants Google permission to access their data with your API, if they haven't already granted permission.
 2. Your service creates an access token and returns it to Google. To do so, redirect the user's browser back to Google with the access token attached to the request.
 3. Google calls your service's APIs and attaches the access token with each request. Your service verifies that the access token grants Google authorization to access the API and then completes the API call.

Handle authorization requests

When a Google application needs to perform account linking via an OAuth 2.0 implicit flow, Google sends the user to your authorization endpoint with a request that includes the following parameters:

Authorization endpoint parameters
client_id The client ID you assigned to Google.
redirect_uri The URL to which you send the response to this request.
state A bookkeeping value that is passed back to Google unchanged in the redirect URI.
response_type The type of value to return in the response. For the OAuth 2.0 implicit flow, the response type is always token.
user_locale The Google Account language setting in RFC5646 format used to localize your content in the user's preferred language.

For example, if your authorization endpoint is available at https://myservice.example.com/auth, a request might look like the following:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&response_type=token&user_locale=LOCALE

For your authorization endpoint to handle sign-in requests, do the following steps:

 1. Verify the client_id and redirect_uri values to prevent granting access to unintended or misconfigured client apps:

  • Confirm that the client_id matches the client ID you assigned to Google.
  • Confirm that the URL specified by the redirect_uri parameter has the following form:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   https://oauth-redirect-sandbox.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   
 2. Check if the user is signed in to your service. If the user isn't signed in, complete your service's sign-in or sign-up flow.

 3. Generate an access token for Google to use to access your API. The access token can be any string value, but it must uniquely represent the user and the client the token is for and must not be guessable.

 4. Send an HTTP response that redirects the user's browser to the URL specified by the redirect_uri parameter. Include all of the following parameters in the URL fragment:

  • access_token: The access token you just generated
  • token_type: The string bearer
  • state: The unmodified state value from the original request

  The following is an example of the resulting URL:

  https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID#access_token=ACCESS_TOKEN&token_type=bearer&state=STATE_STRING

Google's OAuth 2.0 redirect handler receives the access token and confirms that the state value hasn't changed. After Google has obtained an access token for your service, Google attaches the token to subsequent calls to your service APIs.

Obsługuj prośby o informacje o użytkowniku

Końcowy userinfo jest 2,0 OAuth chronione zasoby, zwrot należności o połączonego użytkownika. Implementacja i hostowanie punktu końcowego informacji o użytkowniku jest opcjonalne, z wyjątkiem następujących przypadków użycia:

Po pomyślnym pobraniu tokena dostępu z punktu końcowego tokena Google wysyła do punktu końcowego informacji o użytkowniku żądanie pobrania podstawowych informacji o profilu powiązanego użytkownika.

nagłówki żądania punktu końcowego informacji o użytkowniku
Authorization header Token dostępu typu Bearer.

Na przykład, jeśli userinfo końcowy jest dostępny w https://myservice.example.com/userinfo , wniosek może wyglądać następująco:

GET /userinfo HTTP/1.1
Host: myservice.example.com
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Aby punkt końcowy informacji o użytkowniku obsługiwał żądania, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyodrębnij token dostępu z nagłówka Authorization i zwróć informacje dla użytkownika powiązanego z tokenem dostępu.
 2. Jeśli token dostępu jest nieważny, zwróci błąd HTTP 401 z nieautoryzowanemu użyciu WWW-Authenticate nagłówku odpowiedzi. Poniżej znajduje się przykład odpowiedzi błędu userinfo:
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  WWW-Authenticate: error="invalid_token",
  error_description="The Access Token expired"
  
  Jeśli 401 Nieuprawnione lub inny nieudana odpowiedź zwracany jest błąd podczas procesu łączącego, błąd będzie nienaprawialny, pobranego żeton zostaną odrzucone, a użytkownik będzie miał aby ponownie zainicjować proces łączenia.
 3. Jeśli token dostępu jest ważne, zwrot i HTTP 200 odpowiedzi z poniższej obiekt JSON w organizmie odpowiedzi https:

  {
  "sub": "USER_UUID",
  "email": "EMAIL_ADDRESS",
  "given_name": "FIRST_NAME",
  "family_name": "LAST_NAME",
  "name": "FULL_NAME",
  "picture": "PROFILE_PICTURE",
  }
  
  jeśli Twój userinfo końcowych zwraca HTTP 200 sukcesem odpowiedzi, pobierane żeton i roszczenia są zarejestrowane na użytkownika Google konto.

  odpowiedź punktu końcowego informacji o użytkowniku
  sub Unikalny identyfikator, który identyfikuje użytkownika w systemie.
  email Adres e-mail użytkownika.
  given_name Opcjonalnie: Imię użytkownika.
  family_name Opcjonalnie: nazwisko użytkownika.
  name Opcjonalnie: Pełna nazwa użytkownika.
  picture Obraz Profil użytkownika: opcjonalny.

Sprawdzanie poprawności implementacji

Można sprawdzić poprawność implementacji za pomocą OAuth 2.0 Playground narzędzia.

W narzędziu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij konfiguracji , aby otworzyć okno konfiguracji OAuth 2.0.
 2. W dziedzinie przepływu OAuth, wybierz Client-side.
 3. W polu OAuth Endpoints wybierz Niestandardowy.
 4. W odpowiednich polach określ punkt końcowy OAuth 2.0 i identyfikator klienta przypisany do Google.
 5. W sekcji Krok 1, nie zaznaczaj żadnych zakresów Google. Zamiast tego pozostaw to pole puste lub wpisz zakres poprawny dla Twojego serwera (lub dowolny ciąg, jeśli nie używasz zakresów OAuth). Kiedy skończysz, kliknij autoryzacji API.
 6. W etapie 2 i etapem 3 części, przechodzą przepływu OAuth 2.0 i upewnić się, że każdy etap działa zgodnie z zamierzeniem.

Można sprawdzić poprawność implementacji za pomocą konta Google Linking Demo narzędzia.

W narzędziu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Sign-in z przycisku Google.
 2. Wybierz konto, które chcesz połączyć.
 3. Wprowadź identyfikator usługi.
 4. Opcjonalnie wprowadź co najmniej jeden zakres, do którego poprosisz o dostęp.
 5. Kliknij Start Demo.
 6. Po wyświetleniu monitu potwierdź, że możesz wyrazić zgodę i odrzucić prośbę o połączenie.
 7. Potwierdź, że zostałeś przekierowany na swoją platformę.