Zacznij integrować logowanie przez Google z aplikacją na Androida

Zanim zaczniesz integrować Logowanie przez Google z własną aplikacją, musisz skonfigurować projekt w Konsoli interfejsów API Google oraz projekt Android Studio. Właśnie tu znajdziesz instrukcje. Z dalszych kroków dowiesz się, jak zintegrować Logowanie przez Google z aplikacją.

Wymagania wstępne

Logowanie przez Google na Androida ma następujące wymagania:

 • Zgodne urządzenie z Androidem 5.0 lub nowszym i Sklep Google Play albo emulator z AVD obsługującym interfejsy API Google na Androidzie w wersji 4.2.2 lub nowszej i z Usługami Google Play w wersji 15.0.0 lub nowszej.
 • Najnowsza wersja pakietu Android SDK, w tym komponentu pakietu SDK narzędzi. Pakiet SDK jest dostępny w Menedżerze pakietów Android SDK w Android Studio.
 • Projekt skompilowany w systemie Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników Androida Studio, które jest zalecanym środowiskiem programistycznym.

Dodaj Usługi Google Play

W pliku build.gradle najwyższego poziomu projektu sprawdź, czy repozytorium Google Maven jest uwzględnione:

allprojects {
  repositories {
    google()

    // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
    // maven {
    //   url 'https://maven.google.com'
    // }
  }
}

Następnie w pliku build.gradle na poziomie aplikacji zadeklaruj Usługi Google Play jako zależność:

apply plugin: 'com.android.application'
  ...

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'
  }

Konfigurowanie projektu Konsoli interfejsów API firmy Google

 1. Otwórz projekt w Konsoli interfejsów API lub utwórz projekt, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Na stronie z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych OAuth sprawdź, czy wszystkie informacje są kompletne i dokładne.
 3. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta Androida dla swojej aplikacji, jeśli jeszcze go nie masz. Musisz określić nazwę pakietu aplikacji i odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie klienta.

Uzyskiwanie identyfikatora klienta OAuth 2.0 serwera backendu

Jeśli aplikacja uwierzytelnia przy użyciu serwera backendu lub uzyskuje dostęp do interfejsów API Google z serwera backendu, musisz uzyskać identyfikator klienta OAuth 2.0, który reprezentuje Twój serwer backendu.

Aby utworzyć identyfikator klienta serwera:

 1. Otwórz projekt w konsoli interfejsu API.

 2. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Aplikacja internetowa. Zanotuj ciąg identyfikatora klienta, który zostanie przekazany do metody requestIdToken lub requestServerAuthCode podczas tworzenia obiektu GoogleSignInOptions.

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu projektu Konsoli interfejsów API firmy Google i swojego projektu Android Studio możesz zintegrować Logowanie przez Google ze swoją aplikacją.