Method: users.messages.send

Wysyła określoną wiadomość do adresatów w nagłówkach To, Cc i Bcc. Przykłady użycia znajdziesz w artykule Wysyłanie e-maili.

Żądanie HTTP

  • Identyfikator URI przesyłania dla żądań przesłania multimediów:
    POST https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/messages/send
  • Identyfikator URI metadanych dla żądań tylko metadanych:
    POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/send

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Message.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.send

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.