Method: users.messages.modify

Modyfikuje etykiety określonej wiadomości.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}/modify

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wiadomości do zmodyfikowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "addLabelIds": [
    string
  ],
  "removeLabelIds": [
    string
  ]
}
Pola
addLabelIds[]

string

Lista identyfikatorów etykiet, które można dodać do tej wiadomości. Po każdej aktualizacji możesz dodać maksymalnie 100 etykiet.

removeLabelIds[]

string

Lista identyfikatorów etykiet, które mają zostać usunięte z tej wiadomości. Po każdej aktualizacji możesz usunąć maksymalnie 100 etykiet.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.