Method: users.messages.get

Pobiera określony komunikat.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wiadomości do pobrania. Ten identyfikator jest zwykle pobierany za pomocą messages.list. Identyfikator jest też zawarty w wyniku po wstawieniu wiadomości (messages.insert) lub zaimportowaniu wiadomości (messages.import).

Parametry zapytania

Parametry
format

enum (Format)

Format, w jakim ma zostać zwrócona wiadomość.

metadataHeaders[]

string

Jeśli jest podana i ma format METADATA, uwzględnij tylko nagłówki.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.