Method: users.messages.delete

Natychmiast i trwale usuwa określoną wiadomość. Tej operacji nie można cofnąć. Zamiast tego wol messages.trash.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator wiadomości do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://mail.google.com/

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.