Method: users.messages.batchModify

Modyfikuje etykiety określonych wiadomości.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/batchModify

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "ids": [
  string
 ],
 "addLabelIds": [
  string
 ],
 "removeLabelIds": [
  string
 ]
}
Pola
ids[]

string

Identyfikatory wiadomości do zmodyfikowania. Obowiązuje limit 1000 identyfikatorów na prośbę.

addLabelIds[]

string

Lista identyfikatorów etykiet, które można dodać do wiadomości.

removeLabelIds[]

string

Lista identyfikatorów etykiet do usunięcia z wiadomości.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.