REST Resource: users.messages.attachments

Zasób: MessagePartBody

Treść pojedynczej części wiadomości MIME.

Zapis JSON
{
  "attachmentId": string,
  "size": integer,
  "data": string
}
Pola
attachmentId

string

Jeśli istnieje, zawiera identyfikator zewnętrznego załącznika, który można pobrać w osobnym żądaniu messages.attachments.get. Jeśli go nie ma, w polu danych znajdzie się cała treść części wiadomości.

size

integer

Liczba bajtów danych części wiadomości (niezależnie od kodowania).

data

string (bytes format)

Dane treści części wiadomości MIME w postaci ciągu zakodowanego w standardzie base64url. Może być pusta w przypadku typów kontenerów MIME, które nie mają treści wiadomości, lub gdy dane treści są wysyłane jako oddzielny załącznik. Identyfikator załącznika występuje, jeśli dane treści znajdują się w osobnym załączniku.

Ciąg zakodowany w formacie base64.

Metody

get

Pobiera określony załącznik do wiadomości.