Method: users.labels.list

Wyświetla listę wszystkich etykiet w skrzynce pocztowej użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/labels

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "labels": [
  {
   object (Label)
  }
 ]
}
Pola
labels[]

object (Label)

Lista etykiet. Pamiętaj, że każdy zasób etykiety zawiera tylko id, name, messageListVisibility, labelListVisibility i type. Metoda labels.get może pobierać dodatkowe szczegóły etykiety.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.