Method: users.labels.get

Pobiera określoną etykietę.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/labels/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator etykiety do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Label.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.