Method: users.labels.delete

Natychmiast i trwale usuwa określoną etykietę oraz usuwa ją ze wszystkich wiadomości i wątków, do których została zastosowana.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/labels/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

id

string

Identyfikator etykiety do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.