REST Resource: users.drafts

Zasób: wersja robocza

Wersja robocza e-maila w skrzynce odbiorczej użytkownika.

Zapis JSON
{
  "id": string,
  "message": {
    object (Message)
  }
}
Pola
id

string

Stały identyfikator wersji roboczej.

message

object (Message)

Treść wiadomości w wersji roboczej.

Metody

create

Tworzy nową wersję roboczą z etykietą DRAFT.

delete

Natychmiast i trwale usuwa określoną wersję roboczą.

get

Pobiera określoną wersję roboczą.

list

Wyświetla listę wersji roboczych w skrzynce pocztowej użytkownika.

send

Wysyła określoną istniejącą wersję roboczą do adresatów w nagłówkach To, Cc i Bcc.

update

Zastępuje treść wersji roboczej.