InternalDateSource

Wartości w polu enum
receivedTime Wewnętrzna data wiadomości została ustawiona na aktualny czas otrzymania przez Gmaila.
dateHeader Czas wiadomości wewnętrznej określony na podstawie nagłówka „Data” w e-mailu (jeśli jest prawidłowy).