Feedback

Opinia dla respondenta na temat jego odpowiedzi na pytanie.

Zapis JSON
{
 "text": string,
 "material": [
  {
   object (ExtraMaterial)
  }
 ]
}
Pola
text

string

To pole jest wymagane. Główny tekst opinii.

material[]

object (ExtraMaterial)

Dodatkowe informacje podawane w opiniach, często używane, aby wskazać respondentom dodatkowe materiały i materiały.

ExtraMaterial

Materiały dodatkowe do opinii.

Zapis JSON
{

 // Union field content can be only one of the following:
 "link": {
  object (TextLink)
 },
 "video": {
  object (VideoLink)
 }
 // End of list of possible types for union field content.
}
Pola
Pole sumy content. To pole jest wymagane. Treść dodatkowego materiału. content może mieć tylko jedną z tych wartości:
video

object (VideoLink)

Opinia o filmie.