REST API

Şekil 1: Google Fit REST API.

Google Fit REST API, her platformdaki uygulamalardan gelen sağlık ve sağlıklı yaşam verilerini fitness mağazasındaki depolamanızı ve okumanızı sağlar.

REST API, şunları yapmak için kaynak ve yöntem sağlar:

  • Veri kaynaklarını oluşturma, edinme, listeleme ve değiştirme. Veri kaynağı, sensör verilerinin benzersiz bir kaynağını temsil eder. Fitness mağazasındaki tüm sağlık ve sağlıklı yaşam verileri belirli bir veri kaynağıyla ilişkilendirilir.

  • Veri kümelerini oluşturun, edinin, toplayın ve silin. Veri kümesi, belirli bir veri kaynağındaki veri noktaları kümesini temsil eder.

  • Veri noktalarını listeleyin ve bir veri kümesine ekleyin. Veri noktası, belirli bir veri kaynağından alınan örneği temsil eder.

  • Oturumları oluşturma, listeleme ve silme. Bir oturum, ilişkili meta verilere sahip bir zaman aralığını temsil eder.