REST API

Şekil 1: Google Fit REST API.

Google Fit REST API, tüm platformlardaki uygulamalardan fitness mağazasında sağlık ve sağlıklı yaşam verilerini depolayıp okumanıza olanak tanır.

REST API'nin sunduğu kaynak ve yöntemler:

  • Veri kaynaklarını oluşturma, alma, listeleme ve değiştirme. Veri kaynağı, benzersiz bir sensör veri kaynağını temsil eder. Fitness mağazasındaki tüm sağlık ve sağlıklı yaşam verileri belirli bir veri kaynağıyla ilişkilendirilir.

  • Veri kümeleri oluşturun, edinin, toplayın ve silin. Veri kümesi, belirli bir veri kaynağından gelen bir dizi veri noktasını temsil eder.

  • Veri noktalarını listeleyin ve bir veri kümesine ekleyin. Veri noktası, belirli bir veri kaynağından bir örneği temsil eder.

  • Oturum oluşturma, listeleme ve silme. Oturum, ilişkilendirilmiş meta verileri içeren bir zaman aralığını temsil eder.